Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nationalspråksnämnden
Pöytäkirja 16.11.2022 klo 17:07 - 17:19

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
2   Godkännande av nationalspråksnämndens arbetsordning och val av protokolljusterare
3   Nationalspråksnämndens uppgifter och sammansättning samt val av sekreterare
4   Praxis vid justering av protokoll och tillgänglighållande av protokoll
5   Sändande av sammanträdeskallelse och godkännande av en vägledande sammanträdestidtabell
6   Aktualitetsöversikt

Osallistuja Tehtävä
af Hällström Nina ordförande
Abborre Christel 1:a vice ordförande
Ahde Elina medlem
Backman Ralf medlem
Braskén Peter medlem
Liljelund John medlem
Särs Tony medlem
Westerholm Anita medlem
Åkerfelt Heidi medlem
Kamppi Kaisa sekreterare
Öberg Benita chef för svenskspråkiga tjänster
Moisala Jarno beredningsdirektör för förvaltning och upphandling
Nores Mia välfärdsområdesstyrelsens representant

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 23.11.2022