Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 21.11.2022 klo 11:00 - 11:50

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
167   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
168   Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens arbetsordning och val av protokolljusterare
169   Tillsyn över lagligheten i välfärdsområdesfullmäktiges beslut och verkställighet av besluten
170   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
171   Föredragandens aktualitetsöversikt
172 Godkännande av ett program för egenkontroll av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet
173   Meddelanden
174 Justering av välfärdsområdesstyrelsens protokoll den 31 oktober 2022 i fråga om beslut § 166 ‚€ĚGodkännande av principerna för bestämmande av hyran i hyresavtalen enligt 22 § i införandelagen‚€Ě, OJUSTERAD, protokollet i fråga om...

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Hukari Hanna medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Rehn-Kivi Veronica medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Vanhanen Joel ersättare
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Suominen Milla ungdomsfullmäktiges representant
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Koskela Jaana beredningsdirektör, gemensamma tjänster och integratione
Markkanen Kimmo beredningsdirektör, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården
Ojaniemi Pasi beredningsdirektör, stödtjänster
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Rajahalme Ville tf. ekonomidirektör
Sarekoski Kimmo beredningsdirektör, personal
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus projektchef, sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 28.11.2022