Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 28.11.2022 klo 11:00 - 13:41

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
175   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
176   Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens arbetsordning och val av protokolljusterare
177   Tillsyn över lagligheten i välfärdsområdesfullmäktiges beslut och verkställighet av besluten
178   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
179   Föredragandens aktualitetsöversikt
180 Godkännande av Västra Nylands välfärdsområdes budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023-2025 (VOF)
181 Klientavgifter inom social- och hälsovården från och med den 1 januari 2023 (VOF)
182   Arvoden för närståendevård från och med den 1 januari 2023
183 Godkännande av grunder för avskrivningar enligt plan (VOF)
184 Inrättande av vissa tjänster
185 Samlingssvar på en del av de fullmäktigemotioner som lämnats in 2022 (VOF)
186   Begäran om omprövning av välfärdsområdesstyrelsens beslut 10.10.2022 § 138 om beviljande av understöd till organisationer
187   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (VOF)
188 Ändring av förvaltningsstadgan (VOF)
189 Sammanställning över de avtal och ansvar inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs på Västra Nylands välfärdsområdes ansvar (VOF)
190 Sammanställning över den lösa egendom som används av social- och hälsovården och räddningsväsendet och som enligt anmälan överförs till Västra Nylands välfärdsområde (VOF)
191 Justering av välfärdsområdesstyrelsens protokoll den 21 november 2022 i fråga om beslut § 174

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Hukari Hanna medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Rehn-Kivi Veronica medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Ekholm Torbjörn ersättare
Hiilamo Henna ersättare
Mollgren Satu ersättare
Nores Mia ersättare
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Ihamäki Veli-Pekka räddningsdirektör
Koskela Jaana servicelinjedirektör, styrning av den specialiserade sjukvården
Kuukka Tommi beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar
Moisala Jarno tf. förvaltningsdirektör, sekreterare
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Rajahalme Ville tf. ekonomidirektör
Sarekoski Kimmo beredningsdirektör, personal
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus projektchef, teknisk sekreterare
Suominen Milla ungdomsfullmäktiges representant
Virtanen Toni projektchef

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 05.12.2022