Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 22.03.2022 klo 15:00 - 16:01

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
10   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
11   Godkännande av arbetsordningen och val av protokolljusterare
12   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
13   Utseende av välfärdsområdesstyrelsens representanter till nämnderna för fullmäktigeperioden 2022-2025
14   Förordnande av vikarier för förändringsdirektören
15   Tagande av en sekreterare för välfärdsområdesfullmäktige
16   Meddelanden om bildande eller konstituering av fullmäktigegrupper
17   Principiell riktlinje för ordnandet av basfunktionerna inom ekonomi- och löneförvaltningen i Västra Nylands välfärdsområde så att de produceras av Sarastia Oy
18   Behandling av Västra Nylands välfärdsområdes bokslut 2021
19   Antecknande för kännedom av det temporära beredningsorganets beslut 28.2.2022 § 69 om Västra Nylands välfärdsområdes budget 2022
20   Mottagning av avtal som delas med Esbo stad som överförs till Västra Nylands välfärdsområde
21   Redogörelse för och förslag på bedömningen gällande personal, lönekostnader och semesterlöneskuld för social- och hälsovården samt räddningsväsendet, som överförs till Västra Nylands välfärdsområde
22   Redogörelse för och förslag på lös egendom som används av social- och hälsovården samt räddningsväsendet, som angivits för överföring till Västra Nylands välfärdsområde
23   Redogörelse för och förslag på avtal och ansvar som tillämpas av social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs till Västra Nylands välfärdsområde
24   Redogörelse för och förslag på lokaler som används av social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs till Västra Nylands välfärdsområde

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Hukari Hanna medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Rehn-Kivi Veronica medlem
Räsänen Joona medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Wickström Henrik medlem
Blom Urho ersättare
Ekholm Torbjörn ersättare
Hertell Sirpa ersättare
Nores Mia ersättare
Sanna Svahn
Mari Ahlström beredningsdirektör
Markus Paananen beredningsdirektör
Tommi Kuukka beredningsdirektör
Jorma Haapanen beredningsdirektör
Kimmo Sarekoski beredningsdirektör
Kimmo Markkanen beredningsdirektör
Ville Rajahalme beredningsdirektör
Pasi Ojaniemi beredningsdirektör
Kivistö Timo projektdirektör
Eliisa Anttila beredningsdirektör
Jarno Moisala beredningsdirektör
Markus Hirvilammi projektchef
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande