Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 12.04.2022 klo 15:00 - 18:07

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
25   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
26   Godkännande av arbetsordningen och val av protokolljusterare
27   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
28   Föredragandens aktualitetsöversikt
29 Inrättande av tjänster som serviceområdesdirektörer och ledigförklarande av dem
30 Inrättande av två direktörstjänster
31   Godkännande av Istekki Oy:s uppdaterade aktieägaravtal
32 Godkännande av grundavtalet för HUS-sammanslutningen
33   Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Cederlöf Karin ersättare
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Hukari Hanna medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Hyrkkö Saara välfärdsområdesfullmäktiges första vice ordförande
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Sanna Svahn
Mari Ahlström beredningsdirektör
Jaana Koskela beredningsdirektör
Markus Paananen beredningsdirektör
Ulla Palmroos beredningsdirektör
Tommi Kuukka beredningsdirektör
Jorma Haapanen beredningsdirektör
Kimmo Sarekoski beredningsdirektör
Kimmo Markkanen beredningsdirektör
Ville Rajahalme beredningsdirektör
Pasi Ojaniemi beredningsdirektör
Eliisa Anttila beredningsdirektör
Jarno Moisala beredningsdirektör, sekreterare
Markus Hirvilammi projektchef, teknisk sekreterare
Hoffström Minna Esbo stads äldreomsorgsdirektör
Autio Anu projektchef

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 21.04.2022