Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 31.05.2022 klo 15:00 - 16:30

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
50   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
51   Godkännande av arbetsordningen och val av protokolljusterare
52   Tillsyn över lagligheten i välfärdsområdesfullmäktiges beslut och verkställighet av besluten
53 Behandling av Västra Nylands välfärdsområdes bokslut 2021
54 Godkännande av principerna för beviljande av verksamhetsunderstöd till fullmäktigegrupper
55   Godkännande av principerna för ordnande av persontransporter i omställningsfasen
56   Meddelande av beslut till välfärdsområdesstyrelsen för utövande av övertagningsrätt enligt lagen om välfärdsområden
57   Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdestidtabell hösten 2022
58   Aktualitetsöversikt
59   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
60   Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Hukari Hanna medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Rehn-Kivi Veronica medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Sanna Svahn förändringsdirektör
Mari Ahlström beredningsdirektör, tjänster för barn, unga, familj
Jaana Koskela beredningsdirektör, gemensamma tjänster och integratione
Ulla Palmroos beredningsdirektör, personal
Tommi Kuukka beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar
Jorma Haapanen beredningsdirektör, tjänster för äldre
Kimmo Sarekoski beredningsdirektör, personal
Kimmo Markkanen beredningsdirektör, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården
Ville Rajahalme beredningsdirektör, ekonomi
Pasi Ojaniemi beredningsdirektör, stödtjänster
Eliisa Anttila beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Jarno Moisala beredningsdirektör, förvaltning och upphandling, sekreterare
Markus Hirvilammi projektchef, teknisk sekreterare
Ihamäki Veli-Pekka expert, stöd för förändringsdirektören
Syrjänen Markus expert, stöd för förändringsdirektören

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 07.06.2022