Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 17.05.2022 klo 17:30 - 18:52

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
36   Konstaterande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdes laglighet och beslutsförhet
37   Godkännande av välfärdsområdesfullmäktiges arbetsordning och val av protokolljusterare
38   Förändringsdirektörens aktualitetsöversikt
39 Ändring av förvaltningsstadgan
40   Val till tjänsten som välfärdsområdesdirektör
41   Motioner inlämnade vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde

Osallistuja Tehtävä
Limnéll Jarno ordförande
Hyrkkö Saara 1:a vice ordförande
Vuornos Henrik 2:a vice ordförande
Guzenina Maria 3:a vice ordförande
Ahjoniemi Heli ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Aintila Anna ledamot
Aittakumpu Birgit ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Backman Ralf ledamot
Braskén Peter ledamot
Castrén Heidi ledamot
Cederlöf Karin ledamot
Ekholm Torbjörn ledamot
Frantsi-Lankia Marjut ledamot
Grönberg Cia ledamot
Grönroos Simo ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Haapaniemi Timo ledamot
Havu Isto ledamot
Hietanen-Tanskanen Ira ledamot
Hiila Eeva ledamot
Hiilamo Henna ledamot
Hukari Hanna ledamot
af Hällström Nina ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Kajava Henna ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Karjalainen Tapio ledamot
Katainen Mervi ledamot
Kauma Pia ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Knaapi Emilia ledamot
Koponen Noora ledamot
Laakso Ville ledamot
Laiho Mia ledamot
Laine Maaret ledamot
Laitinen Veli-Matti ledamot
Lassus Johan ledamot
Lehtonen Elina ledamot
Marttila Helena ledamot
Mollgren Satu ledamot
Mykkänen Kai ledamot
Myllyniemi Markus ledamot
Mönttinen Ari ledamot
Noro Tiina ledamot
Nummelin Petra ledamot
Partanen Henna ledamot
Pelkonen Anna ledamot
Piirtola Mikko ledamot
Purra Riikka ledamot
Rasinsalo Anu ledamot
Rehn-Kivi Veronica ledamot
Rukko Anna ledamot
Räf Marika ledamot
Räsänen Joona ledamot
Sahiluoma Anna ledamot
Salovaara Taru ledamot
Sammallahti Tere ledamot
Seppälä Peppi ledamot
Sistonen Markku ledamot
Skaffari Laura ledamot
von Smitten Karl ledamot
Stenvall Nora ledamot
Thure-Toivanen Tiina ledamot
Uotila Kari ledamot
Uusitalo Arja ledamot
Vehmanen Emma-Stina ledamot
Wejberg Otto ledamot
Westerholm Anita ledamot
Wickström Henrik ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Ampuja Ari ersättare i fullmäktige
Jaatinen Anja ersättare i fullmäktige
Kurri Vanessa ersättare i fullmäktige
Metsäkivi Sari ersättare i fullmäktige
Paakkunainen Lotta ersättare i fullmäktige
Saari Leena ersättare i fullmäktige
Sanna Svahn
Mari Ahlström beredningsdirektör
Markus Paananen beredningsdirektör
Ulla Palmroos beredningsdirektör
Tommi Kuukka beredningsdirektör
Jorma Haapanen beredningsdirektör
Kimmo Sarekoski beredningsdirektör
Kimmo Markkanen beredningsdirektör
Ville Rajahalme beredningsdirektör
Pasi Ojaniemi beredningsdirektör
Eliisa Anttila beredningsdirektör
Jarno Moisala beredningsdirektör, sekreterare
Markus Hirvilammi projektchef, teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 25.05.2022