Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 16.06.2022 klo 17:30 - 18:56

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
42   Konstaterande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdes laglighet och beslutsförhet
43   Godkännande av välfärdsområdesfullmäktiges arbetsordning och val av protokolljusterare
44   Aktualitetsöversikt
45 Antecknande av utvärderingsberättelsen för 2021 för kännedom
46 Godkännande av Västra Nylands välfärdsområdes bokslut 2021 och beviljande av ansvarsfrihet
47 Antecknande av Västra Nylands välfärdsområdes delårsrapport 1.1-30.4.2022 för kännedom
48 Ändring av förvaltningsstadgan
49   Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdestidtabell hösten 2022
50 Antecknande av direktörsavtalet för välfärdsområdesdirektören för kännedom
51   Motioner inlämnade vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde

Osallistuja Tehtävä
Limnéll Jarno ordförande
Hyrkkö Saara 1:a vice ordförande
Guzenina Maria 3:a vice ordförande
Aintila Anna ledamot
Aittakumpu Birgit ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Backman Ralf ledamot
Braskén Peter ledamot
Castrén Heidi ledamot
Cederlöf Karin ledamot
Ekholm Torbjörn ledamot
Felipe Sini ledamot
Frantsi-Lankia Marjut ledamot
Grönberg Cia ledamot
Grönroos Simo ledamot
Haapaniemi Timo ledamot
Havu Isto ledamot
Hietanen-Tanskanen Ira ledamot
Hiila Eeva ledamot
Hiilamo Henna ledamot
Hukari Hanna ledamot
af Hällström Nina ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Kajava Henna ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Karjalainen Tapio ledamot
Katainen Mervi ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Knaapi Emilia ledamot
Kokko Elina ledamot
Koponen Noora ledamot
Laakso Ville ledamot
Laiho Mia ledamot
Laine Aino ledamot
Laine Maaret ledamot
Laitinen Veli-Matti ledamot
Leivo Tomi ledamot
Marttila Helena ledamot
Myllyniemi Markus ledamot
Mönttinen Ari ledamot
Noro Tiina ledamot
Nummelin Petra ledamot
Pakarinen Riikka ledamot
Pelkonen Anna ledamot
Piirtola Mikko ledamot
Räf Marika ledamot
Räsänen Joona ledamot
Sahiluoma Anna ledamot
Salovaara Taru ledamot
Seppälä Peppi ledamot
Skaffari Laura ledamot
von Smitten Karl ledamot
Thure-Toivanen Tiina ledamot
Uotila Kari ledamot
Uusitalo Arja ledamot
Vehmanen Emma-Stina ledamot
Wejberg Otto ledamot
Westerholm Anita ledamot
Wickström Henrik ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Ampuja Ari ersättare i fullmäktige
Dookie Gyan ersättare i fullmäktige
Fagerström Noora ersättare i fullmäktige
Gran Birgitta ersättare i fullmäktige
Hakulinen Emmi ersättare i fullmäktige
Hertell Sirpa ersättare i fullmäktige
Jaatinen Anja ersättare i fullmäktige
Järvinen Hannu ersättare i fullmäktige
Kjerin Ulf ersättare i fullmäktige
Kurri Vanessa ersättare i fullmäktige
Laaksonen Merja ersättare i fullmäktige
Linnala Marko ersättare i fullmäktige
Mäkilä Elli ersättare i fullmäktige
Paakkunainen Lotta ersättare i fullmäktige
Pajuoja Matti ersättare i fullmäktige
Mari Ahlström beredningsdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Jaana Koskela beredningsdirektör, gemensamma tjänster och integrationer
Markus Paananen beredningsdirektör, tjänster för vuxna
Ulla Palmroos beredningsdirektör, personal
Tommi Kuukka beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar
Jorma Haapanen beredningsdirektör, tjänster för äldre
Kimmo Sarekoski beredningsdirektör, personal
Kimmo Markkanen beredningsdirektör, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården
Ville Rajahalme beredningsdirektör, ekonomi
Pasi Ojaniemi beredningsdirektör, stödtjänster
Eliisa Anttila beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Jarno Moisala beredningsdirektör, förvaltning och upphandling, sekreterare
Markus Hirvilammi projektchef, teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 27.06.2022