Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 29.08.2022 klo 11:00 - 12:43

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
97   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
98   Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens arbetsordning och val av protokolljusterare
99   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
100   Föredragandens aktualitetsöversikt
101 Inrättande av tjänster som serviceenhetschefer inom serviceområdena samt vissa tjänster som chefer och experter inom koncerntjänsterna
102   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (VOF)
103   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (VOF)

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Hukari Hanna medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Rehn-Kivi Veronica medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Backman Ralf ersättare
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Kuukka Tommi beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar
Moisala Jarno beredningsdirektör, förvaltning och upphandling, sekreterare
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Sarekoski Kimmo beredningsdirektör, personal
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus projektchef, teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet