Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 27.02.2023 klo 11:05 - 12:12

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
20   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
21   Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens arbetsordning och val av protokolljusterare
22   Tillsyn över lagligheten i välfärdsområdesfullmäktiges beslut och verkställighet av besluten
23   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare och nämnder som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
24   Föredragandens aktualitetsöversikt
25   Handlingsdirektiv till HUS-sammanslutningens extra stämma den 15 mars
26   Behandling av en begäran om omprövning gällande välfärdsområdesstyrelsens beslut den 28 november 2022, § 181, om klientavgifter inom social- och hälsovården från och med den 1 januari 2023
27   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Leino) (VOF)
28   Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Hukari Hanna medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Rehn-Kivi Veronica medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Hyrkkö Saara välfärdsområdesfullmäktiges första vice ordförande
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Suominen Milla ungdomsfullmäktiges representant
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ihamäki Veli-Pekka räddningsdirektör
Kuukka Tommi direktör för digitala tjänster
Moisala Jarno förvaltningsdirektör, sekreterare
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus chef för stöd för beslutsfattande, teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 06.03.2023