Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 11.04.2023 klo 09:00 - 10:37

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
43   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
44   Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens arbetsordning och val av protokolljusterare
45   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare och nämnder som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
46   Föredragandens aktualitetsöversikt
47 Inrättande av vissa tjänster
48 Sammanställning över de avtal och ansvar inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs på Västra Nylands välfärdsområdes ansvar (VOF)
49   Obehandlade fullmäktigemotioner och välfärdsområdesinitiativ som hör till välfärdsområdesfullmäktiges behörighet (VOF)
50   Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Hukari Hanna medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Rehn-Kivi Veronica medlem
Sahiluoma Anna medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Cederlöf Karin ersättare
Ekholm Torbjörn ersättare
Hiilamo Henna ersättare
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
Suominen Milla ungdomsfullmäktiges representant
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Ihamäki Veli-Pekka räddningsdirektör
Kortelainen Emilia upphandlingsdirektör
Moisala Jarno förvaltningsdirektör, sekreterare
Ojaniemi Pasi direktör för supporttjänster
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Rajahalme Ville ekonomidirektör
Sarekoski Kimmo personaldirektör
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus chef för stöd för beslutsfattande, teknisk sekreterare
Virtanen Toni ekonomiplaneringschef

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 18.04.2023