Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nationalspråksnämnden
Pöytäkirja 10.05.2023 klo 17:05 - 19:29

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
14   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
15   Godkännande av nationalspråksnämnden arbetsordning och val av protokolljusterare
16   Aktualitetsöversikt
17 Behandling av utkastet till samarbetsavtalet för tvåspråkiga social- och hälsovårdstjänster enligt 39 § i Lag om ordnande av social- och hälsovård 612/2021
18   Lägesrapport för Västra Nylands välfärdsområdes specialuppdrag att stödja utvecklandet av de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna i hela landet
19   Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
af Hällström Nina ordförande
Abborre Christel vice ordförande
Ahde Elina medlem
Backman Ralf medlem
Braskén Peter medlem
Broman Annika medlem
Krogius Edward medlem
Lahti Viveca medlem
Särs Tony medlem
Lintuluoto Seppo suppleant
Seppälä Heidi suppleant
Gustafsson Noel ungdomsfullmäktiges representant
Nores Mia välfärdsområdesstyrelsens representant
Öberg Benita chef för svenskspråkig service
Kamppi Kaisa sekreterare
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Kajander Elisabeth servicechef

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 17.05.2023