Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 248/02.00.00/2022

 

 

 

Aluevaltuusto 29.03.2022 § 24

 

 

§ 24

Väliaikaisen valmistelutoimielimen 28.2.2022 § 69 päätöksen merkitseminen tiedoksi koskien Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarviota

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Rajahalme

 

 etunimi.sukunimi@luvn.fi

 

Päätösehdotus  

 

Aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 28.2.2022 § 69 päätöksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvion muuttamisesta.

Käsittely 

 

 

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Selostus 

 

 

Päätöshistoria

 

Aluehallitus 22.03.2022 § 19

 

 

Päätösehdotus Muutosjohtaja Sanna Svahn

 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 28.2.2022 § 69 päätöksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvion muuttamisesta.

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Laiho poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.34 (hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 1). Tilalle saapui varajäsen Nores.

 

Jäsen Hukari poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.34 (hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 1). Tilalle saapui varajäsen Hertell.

 

Jäsen Juvonen ja aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja Vuornos poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.34 (hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 1).

 

Aluevaltuuston 3. varapuheenjohtaja Guzenina poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.34 (hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 1).

 

Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo 15.34-15.42.

 

Tämän asian käsittelyn jälkeen puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Räsänen.

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Selostus 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 28.02.2022 § 69 

 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on kokouksessaan 14.1.2022 § 7 vahvistanut hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvion.   

 

Vuoden 2022 talousarvio on muutosvaiheen talousarvio, johon on koottu järjestämisvastuun siirron edellyttämän valmistelutyön käyttö- ja investointitalouden määrärahat sekä valtion myöntämä valmistelurahoitus. Talousarvio on laadittu täydellisyysperiaatteen mukaisesti, jonka perusteella käyttö- ja investointitalouden on määrä sisältää kaikki tiedossa olevat järjestämis- ja tuotantovastuun siirtoon liittyvät valmistelukustannukset.   

 

Alkuvuoden aikana valmistelutehtävät, niihin liittyvät kustannusarviot sekä valmistelurahoitus ovat täsmentyneet valmistelutyön edetessä. Tämän perusteella vuoden 2022 talousarvioon ehdotetaan erinäisiä täsmennyksiä käyttötalouden, investointiosan ja valmistelurahoituksen osalta. Lisäksi talousarvion toteutumisen raportointia esitetään muutettavan järjestelmäteknisistä syistä johtuen. Esitetyt muutokset talousarvioon on kuvattu tarkemmin liitteessä.  

 

Käyttötaloudessa perustoimintaan esitettyjen määrärahojen lisäys yhteensä on 0,7 milj. euroa. Lisäykset kohdentuvat pääasiassa projektiorganisaation henkilöstökuluihin sekä palvelujen ostoihin. Lisäksi investointiosasta esitetään siirrettävän 9,2 milj. euroa käyttötalouden ICT-muutoksiin.   

Tuloarviota esitetään nostettavan 22 milj. euroa ennakoidun valtion ensimmäisen lisätalousarvioon sisältyvän valmistelurahoituspäätöksen mukaisesti. Lisärahoituksella on määrä kattaa perusrahoituksen n. 12,8 milj. euron vaje kokonaan ja loppuosa 9,2 milj. euroa ohjataan käyttötalouden ICT-muutoksiin.   

 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio on valtion lisätalousarvion jälkeen edelleen ICT-muutosten osalta merkittävästi alijäämäinen n. 38,5 milj. euroa. Jäljellä olevan rahoitusvajeen kattaminen mahdollisimman nopeasti on kriittistä valmistelutyön etenemisen kannalta. Indikaation rahoitusvajeen kattamisesta tarvitaan hyvinvointialueella viimeistään toisen vuosineljänneksen aikana, jotta alkusyksyä ja loppuvuotta koskevat talouden sitoumukset pystytään tekemään huhti-kesäkuun aikana.

 

Päätösehdotus (Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 28.02.2022) 

 

Valmistelujohtaja, talous Rajahalme Ville 

 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää:  

1 
hyväksyä liitteenä olevat muutokset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvioon,  

2 
todeta, että talousarviota toimeenpannaan hyvinvointialueen maksuvalmius huomioiden siten, että rahoituspäätökset riittävät kattamaan valmistelutyöhön liittyvät taloudelliset sitoumukset. 

 

Päätös (Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 28.02.2022 § 69) 

 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

Päätöshistoria