Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 118


145/00.00.01/2022

 

 

 

Välfärdsområdesstyrelsen 12.09.2022 § 118

 

 

§ 118

Tillsättande av ett råd för personer med funktionsnedsättning för mandattiden den 1 november 2022-den 31 maj 2025

 

Beredning och upplysningar:

Syrjänen Markus

Moisala Jarno

 fornamn.efternamn@luvn.fi

 

Förslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar tillsätta ett råd för personer med funktionsnedsättning för mandattiden den 1 november 2022-den 31 maj 2025 enligt följande:

- Esbo stad, fem (5) ledamöter

1:a ledamoten Pirkko Kuusela
2:a ledamoten Kaisa Penttilä
3:e ledamoten Hanne Österberg
4:e ledamoten Timo Kallioja
5:e ledamoten Hanna Bäckström

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Mika-Erik Walls
2:a ersättaren Auri Lempinen
3:e ersättaren Ritva Karhunen
4:e ersättaren Emmi Eteläsalo-Holmberg
5:e ersättaren Bror-Eirik Lenander

- Hangö stad, en (1) ledamot

1:a ledamoten Annabelle Cehlin

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Kirsti Malmsten

- Ingå stad, en (1) ledamot

1:a ledamoten Rosita Ahlgren

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Rolf Holmberg

- Högfors stad, en (1) ledamot

1:a ledamoten Eino Huotari

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Maritta Salo


- Grankulla stad, en (1) ledamot

1:a ledamoten Marketta Forsell

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Monica Tallberg

- Kyrkslätts kommun, tre (3) ledamöter

1:a ledamoten Inger Karlsson
2:a ledamoten Juha-Matti Koskinen
3:e ledamoten Helena Paimela

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Hannele Rauhanen
2:a ersättaren Pekka Fredriksson
3:e ersättaren Tarja Piili

- Lojo stad, tre (3) ledamöter

1:a ledamoten Marsa Valtonen
2:a ledamoten Sari Manni
3:e ledamoten Katrina Vasica

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Liisa Rautanen
2:a ersättaren Liisa Mononen
3:e ersättaren Irma Ketonen

- Raseborgs stad, två (2) ledamöter

1:a ledamoten Kaj-Christer Ojala
2:a ledamoten Marika Törnqvist-Björklund

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Clara Westerlund-Horttana
2:a ersättaren Siv Allenius

- Sjundeå kommun, en (1) ledamot

1:a ledamoten Tom Paasikivi

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Sinikka Hussi

- Vichtis kommun, två (2) ledamöter

1:a ledamoten Mika Kaartinen
2:a ledamoten Risto Salmi

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Anja Hukkanen
2:a ersättaren Sirpa Salojärvi

Dessutom beslutar välfärdsområdesstyrelsen

1. att rådet för personer med funktionsnedsättning utser en ordförande och två vice ordförande inom sig, och

2. konstatera att rådet för personer med funktionsnedsättning behandlar de personändringar som sker under mandatperioden i de fall då en ledamot av rådet för personer med funktionsnedsättning har avstått från sitt uppdrag eller inte längre uppfyller valbarheten och kommunens motsvarande påverkansorgan eller något annat organ har valt en ny representant i stället för ledamoten i rådet för personer med funktionsnedsättning för återstoden av mandatperioden.

 

 

 

Behandling 

Under behandlingen ändrade föredraganden sitt förslag enligt följande:

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar tillsätta ett råd för personer med funktionsnedsättning för mandattiden den 1 november 2022-den 31 maj 2025 enligt följande:

 

- Esbo stad, fem (5) ledamöter

 

Ledamot Pirkko Kuusela

Ledamot Kaisa Penttilä

Ledamot Hanne Österberg

Ledamot Timo Kallioja

Ledamot Hanna Bäckström

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Mika-Erik Walls

2:a ersättaren Auri Lempinen

3:e ersättaren Ritva Karhunen

4:e ersättaren Emmi Eteläsalo-Holmberg

5:e ersättaren Bror-Eirik Lenander

 

- Hangö stad, en (1) ledamot

 

Ledamot Annabelle Cehlin

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Kirsti Malmsten

 

- Ingå kommun, en (1) ledamot

 

Ledamot Rosita Ahlgren

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Rolf Holmberg

 

- Högfors stad, en (1) ledamot

 

Ledamot Eino Huotari

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Maritta Salo

 

- Grankulla stad, en (1) ledamot

 

Ledamot Marketta Forsell

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Monica Tallberg

 

- Kyrkslätts kommun, tre (3) ledamöter

 

Ledamot Inger Karlsson

Ledamot Juha-Matti Koskinen

Ledamot Helena Paimela

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Hannele Rauhanen

2:a ersättaren Pekka Fredriksson

3:e ersättaren Tarja Piili

 

- Lojo stad, tre (3) ledamöter

 

Ledamot Marsa Valtonen

Ledamot Sari Manni

Ledamot Katrina Vasica

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Liisa Rautanen

2:a ersättaren Liisa Mononen

3:e ersättaren Irma Ketonen

 

- Raseborgs stad, två (2) ledamöter

 

Ledamot Kaj-Christer Ojala

Ledamot Marika Törnqvist-Björklund

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Clara Westerlund-Horttana

2:a ersättaren Siv Allenius

 

- Sjundeå kommun, en (1) ledamot

 

Ledamot Tom Paasikivi

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Sinikka Hussi

 

- Vichtis kommun, två (2) ledamöter

 

Ledamot Mika Kaartinen

Ledamot Risto Salmi

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Anja Hukkanen

2:a ersättaren Sirpa Salojärvi

 

Dessutom beslutar välfärdsområdesstyrelsen

 

1. att rådet för personer med funktionsnedsättning utser en ordförande och två vice ordförande inom sig, och

 

2. konstatera att rådet för personer med funktionsnedsättning behandlar de personändringar som sker under mandatperioden i de fall då en ledamot av rådet för personer med funktionsnedsättning har avstått från sitt uppdrag eller inte längre uppfyller valbarheten och kommunens motsvarande påverkansorgan eller något annat organ har valt en ny representant i stället för ledamoten i rådet för personer med funktionsnedsättning för återstoden av mandatperioden.

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände föredragandens ändrade förslag enhälligt.

 

Redogörelse 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade den 6 juni 2022 § 68 be Esbo stad, Grankulla stad, Hangö stad, Högfors stad, Ingå kommun, Kyrkslätts kommun, Lojo stad, Raseborgs stad, Sjundeå kommun och Vichtis kommun att utse sina kandidater till rådet för personer med funktionsnedsättning för Västra Nylands välfärdsområde före den 31 augusti 2022.

 

Enligt 41 § i förvaltningsstadgan ska välfärdsområdesstyrelsen inrätta de påverkansorgan som anges i lagen om välfärdsområden och sörja för deras verksamhetsförutsättningar.

 

Bilaga

 

 

 

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

 

 

För kännedom

 

 

 

 

Beslutshistoria

 

Välfärdsområdesstyrelsen 06.06.2022 § 68

 

 

§ 68

 

Beredning och upplysningar:

 

 fornamn.efternamn@luvn.fi

 

Förslag Förändringsdirektör Sanna Svahn

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. att rådet för personer med funktionsnedsättning består av 20 ledamöter, varav rådet för personer med funktionsnedsättning väljer en ordförande och en vice ordförande. Ledamöterna väljs från kommunerna enligt följande: Esbo fem (5) ledamöter, Grankulla en (1) ledamot, Hangö en (1) ledamot, Högfors en (1) ledamot, Ingå en (1) ledamot, Kyrkslätt tre (3) ledamöter, Lojo tre (3) ledamöter, Raseborg två (2) ledamöter, Sjundeå en (1) ledamot samt Vichtis två (2) ledamöter. För de ordinarie ledamöterna väljs kommunspecifika ersättare som kallas in i inträdesordning. Antalet ersättare kan vara högst lika stort som antalet ordinarie ledamöter som har utsetts från kommunen;

2. att den första mandatperioden för rådet för personer med funktionsnedsättning är 1.11.2022-31.5.2025. Om en medlem i välfärdsområdets påverkansorgan avgår från sitt uppdrag under mandatperioden, eller inte längre uppfyller behörighetskraven, väljer det kommunala påverkansorganet en ny representant inom sin sammansättning för resten av perioden och

3. be Esbo stad, Grankulla stad, Hangö stad, Högfors stad, Ingå kommun, Kyrkslätts kommun, Lojo stad, Raseborgs stad, Sjundeå kommun och Vichtis kommun att utse sina kandidater till rådet för personer med funktionsnedsättning för Västra Nylands välfärdsområde i enlighet med den sammansättning som nämns under punkt 1 före 31.8.2022.

 

Behandling 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

 

Redogörelse 

Enligt 32 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen inrätta ett ungdomsfullmäktige för välfärdsområdet eller en motsvarande påverkansgrupp för unga för att garantera den unga befolkningens möjligheter att delta och påverka; ett äldreråd för välfärdsområdet för att garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka och ett råd för personer med funktionsnedsättning för välfärdsområdet för att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka.? ?

 

Medlemmarna i dessa påverkansorgan ska väljas bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till välfärdsområdet på så vis att det från varje sådant kommunalt organ väljs minst en representant. Till påverkansorganen kan dessutom väljas andra personer. Välfärdsområdesstyrelsen ska sörja för påverkansorganens verksamhetsförutsättningar.?

 

Påverkansorganen ska ges möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika verksamheter i välfärdsområdet i frågor som är eller som ett påverkansorgan bedömer vara av betydelse för barnen, de unga, de äldre eller personer med funktionsnedsättning och med hänsyn till de tjänster dessa befolkningsgrupper behöver. Påverkansorganen ska också tas med när former för delaktighet och hörande utvecklas i välfärdsområdet.?

 

Enligt 41 § i förvaltningsstadgan ska välfärdsområdesstyrelsen inrätta de påverkansorgan som anges i lagen om välfärdsområden och sörja för deras verksamhetsförutsättningar.??

?

Beredning av inledningen av påverkansorganens verksamhet

 

För representanterna i påverkansorganen i kommunerna i Västra Nylands välfärdsområde ordnades gemensamma möten 20.4.2022 och 22.4.2022. Vid mötena bereddes inledningen av verksamheten för varje påverkansorgan i välfärdsområdet.

 

Utifrån de gemensamma mötena bildades ett förslag om principer för inledningen av verksamheten. De skickades ut för kommentarer till representanterna i påverkansorganen 18.5.2022 och sista inlämningsdagen för kommentarerna till välfärdsområdet var 30.5.2022.

 

Verksamhetsmodellen var inom utsatt tid föremål för fyra kommentarer: från råden för personer med funktionsnedsättning i Esbo, Ingå, Grankulla och Raseborg.

 

Rådet för personer med funktionsnedsättning i Ingå lyfte fram en mindre kommuns möjligheter att få sin röst hörd i rådet för personer med funktionsnedsättning. Rådet för personer med funktionsnedsättning i Ingå föreslog att antalet representanter, som är bundet till antalet invånare, ändras så att Esbo har tre (3) ledamöter i stället för fem (5).

 

Råden för personer med funktionsnedsättning i Esbo och Grankulla föreslog att ordföranden ska väljas bland representanterna för den största kommunen, I vice ordföranden bland kommunerna med 2-3 representanter och II vice ordföranden bland kommunerna med 1 representant.

 

Raseborgs råd för personer med funktionsnedsättning hade inga ändringsförslag om verksamhetsmodellen.  

 

Välfärdsområdesstyrelsen inrättar påverkansorganen i september 2022. Påverkansorganen organiserar sig uppskattningsvis i november 2022.

 

Välfärdsområdet tar fram utkast till verksamhetsstadgor för varje påverkansorgan. Välfärdsområdets påverkansorgan behandlar utkasten vid sina första möten. Välfärdsområdesstyrelsen fastställer verksamhetsstadgorna uppskattningsvis i december 2022.

 

Beslutshistoria