Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaalilautakunta
Pöytäkirja 22.03.2023/Pykälä 2


§ 2

Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

Päätösehdotus  

Aluevaalilautakunta päättää

 

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;

 

2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

 

3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet.

 

 

Käsittely

 

 

Päätös

Aluevaalilautakunta päätti yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;

2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mika Hentunen ja Tiina Kujala ja

3. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden päätöksenteon tuen päällikkö Markus Hirvilammille.

 

 

 

Selostus 

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 78 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

 

Vaalilain 12 b § mukaan aluevaalilautakunta päättää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan.

 

Aluevaalilautakuntaan ei sovelleta hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitetun hallintosäännön määräyksiä aluehallituksen edustajan ja hyvinvointialuejohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.