Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaalilautakunta
Pöytäkirja 22.03.2023/Pykälä 6


127/00.00.01/2022

 

 

 

Aluevaalilautakunta 22.03.2023 § 6

 

§ 6

Uusien varavaltuutettujen määrääminen Vapauden liiton valtuustoryhmään

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Hirvilammi Markus

 

 

Päätösehdotus Hallintojohtaja Moisala Jarno

 

Aluevaalilautakunta päättää määrätä Vapauden liiton valtuustonryhmän uudeksi 1. varavaltuutetuksi Pasi Aitamurron ja uudeksi 2. varavaltuutetuksi Jari Huuskosen ja todeta, että sijaantulojärjestys on seuraava:

- valtuutettu Cia Grönberg (Vapauden liitto)
- 1. varavaltuutettu Pasi Aitamurto (Vapauden liitto)
- 2. varavaltuutettu Jari Huuskonen (Valta kuuluu kansalle).

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Aluevaalilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Aluevaltuusto on kokouksissaan 27.9.2022 § 62 ja 14.2.2023 § 16 myöntänyt erot sekä Panu Huuhtaselle (Valta kuuluu kansalle, myöhemmin VKK) että Lotta Haukkovaaralle (VKK) varavaltuutetun tehtävistä.

 

Vaalilain 143 m § mukaan, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, aluevaalilautakunnan on aluevaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja hyvinvointialuelain 25 § mukaisesti. Aluevaltuuston puheenjohtaja on esittänyt aluevaalilautakunnalle pyynnön 15.3.2023 sähköpostitse.

 

Hyvinvointialuelain 25 § mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

 

Alun perin vuonna 2022 toimitetuissa aluevaaleissa VKK:sta valittiin yksi valtuutettu (Cia Grönberg) ja kaksi varavaltuutettua (1. Panu Huuhtanen ja 2. Lotta Haukkovaara). Valtuutettu Grönberg teki ilmoituksen oman valtuustoryhmän (Vapauden liiton valtuustoryhmä) perustamisesta aluevaltuuston kokouksessa 22.3.2022 § 16 ja on tämän valtuustoryhmän jäsen.

 

Alkuperäisen vaalituloksen mukaan VKK:n seuraavat varavaltuutetuksi valitsematta jääneet ehdokkaat ovat Pasi Aitamurto (148 ääntä) ja Jari Huuskonen (145 ääntä). Aitamurto on vaalien jälkeen eronnut VKK:sta ja liittynyt Vapauden liittoon. Muutoksella ei ole vaikutusta uuden varavaltuutetun määräämiseen.

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria