Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 11§ 11

Aluevaltuuston kokouksessa jätetyt aloitteet

 

Päätösehdotus 

Aluevaltuusto merkitsee aloitteet tiedoksi ja päättää lähettää aloitteet aluehallituksen valmisteltaviksi.

 

Käsittely

 

 

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 26 §:n mukaisina aloitteina kokouksen aikana oli jätetty seuraavat aloitteet:

 

Valtuutettu Felipen valtuustoaloite: Liikkumisreseptin käyttöönotto ja liikuntaneuvojien lisääminen henkilöstörakenteeseen hyvinvointi- ja terveyskeskuksissa

 

Valtuutettu Värmälän ja Hiilan valtuustoaloite: Henkilöstöasioiden hoitamisen tehostaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

 

Valtuutettu Värmälän valtuustoaloite: Terveysasemapalvelujen ja päivystyksen tilanteen parantaminen

 

Valtuutettu Guzeninan ja Marttilan valtuustoaloite: Senioreiden hyvinvoinnin lisääminen

 

RKP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite: Ruotsin- ja suomenkielisten palvelujen on toimittava

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Valtuutettu Felipen valtuustoaloite: Liikkumisreseptin käyttöönotto ja liikuntaneuvojien lisääminen henkilöstörakenteeseen hyvinvointi- ja terveyskeskuksissa / Ledamot Felipes fullmäktigemotion: Införande av ett motionsrecept och komplettering av personalstrukturen med idrottsledare vid välfärds- och hälsocentraler

-

Valtuutettu Värmälän ja Hiilan valtuustoaloite: Henkilöstöasioiden hoitamisen tehostaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella / Ledamot Värmäläs och Hiilas fullmäktigemotion: Effektivisering av skötseln av personalärenden i Västra Nylands välfärdsområde

-

Valtuutettu Värmälän valtuustoaloite: Terveysasemapalvelujen ja päivystyksen tilanteen parantaminen / Ledamot Värmäläs fullmäktigemotion: Förbättring av situationen inom hälsostationstjänsterna och vid jouren

-

Valtuutettu Guzeninan ja Marttilan valtuustoaloite: Senioreiden hyvinvoinnin lisääminen / Ledamot Guzeninas och Marttilas fullmäktigemotion: Ökning av välbefinnandet bland seniorer

-

RKP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite: Ruotsin- ja suomenkielisten palvelujen on toimittava / SFP:s fullmäktigegrupps motion: Servicen på svenska och finska måste fungera