Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 2


§ 2

Aluevaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

Päätösehdotus  

Aluevaltuusto päättää

 

  1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen ja
     
  2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Käsittely

Valtuutettu Hietanen-Tanskanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.40.

 

Päätös

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen ja

2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Ari Mönttinen ja Anna Sahiluoma.

 

 

 

 

Selostus 

Hallintosäännön 17 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei aluevaltuusto puheenjohtajan esityksestä toisin päätä.

 

Hallintosäännön 39 § mukaan aluevaltuuston pöytäkirjan tarkastaa

kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, ellei aluevaltuusto ole päättänyt, että pöytäkirja kokonaisuudessaan tai jonkin asian kohdalla tarkastetaan muulla tavalla.

 

Jos pöytäkirja ei sitä tarkastamaan valitun valtuutetun mielestä vastaa kokouksen kulkua, hänen tulee ilmoittaa siitä viipymättä sihteerille, joka tarvittaessa tarkistaa muotoilun puheenjohtajan kanssa. Puheenjohtajan kanssa käydyn keskustelun perusteella sihteeri joko korjaa pöytäkirjan

ja toimittaa aluevaltuuston puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajille uuden version tai ilmoittaa pöytäkirjan tarkastajille, että pöytäkirja vastaa puheenjohtajan käsitystä kokouksen kulusta.

 

Jos pöytäkirjaa tarkastamaan valittu valtuutettu ei hyväksy aluevaltuuston pöytäkirjaa joltakin osin, pöytäkirjan oikeellisuus tarkastetaan tältä osin seuraavassa aluevaltuuston kokouksessa.