Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palvelut ja resurssit -lautakunta
Pöytäkirja 28.02.2023/Pykälä 2


§ 2

Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

Päätösehdotus  

Palvelut ja resurssit -lautakunta päättää

 

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen,

 

2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

 

3. myöntää hallintojohtajalle läsnäolo- ja puheoikeuden palvelut ja resurssit -lautakunnan kokouksissa valtuustokaudella 2022-2025 ja

 

4. myöntää tarvittavat muut läsnäolo- ja puheoikeudet.

 

 

Käsittely

 

 

Päätös

Palvelut ja resurssit -lautakunta päätti

1. hyväksyä työjärjestyksen,

2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Torbjörn Ekholmin ja Arttu Lankisen,

3. myöntää hallintojohtajalle läsnäolo- ja puheoikeuden palvelut ja resurssit -lautakunnan kokouksissa valtuustokaudella 2022-2025 ja

4. myöntää länsäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen osalta talousjohtaja Ville Rajahalmeelle, yksikön päällikkö Karoliina Ohrankämmenelle ja erikoissairaanhoidon ohjauksen johtaja Jaana Koskelalle.

 

 

 

Selostus 

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 78 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 

Läsnäolo- ja puheoikeus palvelut ja resurssit -lautakunnan kokouksissa

 

Hallintosäännön 76 § mukaan palvelut ja resurssit -lautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus palvelut ja resurssit -lautakunnan kokouksissa on seuraavilla henkilöillä:

 

- aluehallituksen puheenjohtaja sekä aluehallituksen nimeämä edustaja tai varaedustaja, 

- hyvinvointialuejohtaja, 

- palvelualuejohtajat omaan palvelualueeseensa kuuluvien asioiden osalta,  

- hyvinvointialuejohtajan kokoukseen erikseen määräämät viranhaltijat tai lautakunnan tai esittelijän erikseen kutsumat asiantuntijat, 

- nuorisovaltuuston edustaja. 

- palvelut ja resurssit -lautakunnassa kaksi henkilöstön edustajaa, joita valitessa tulee huomioida alueelliset erityispiirteet

 

Kokouksessa voi lisäksi olla läsnä erillinen sihteeri.

 

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta määrätään asianomaisen toimielimen yhteydessä.

 

Muiden vaikuttamistoimielinten kuin nuorisovaltuuston edustajalla on toimielimessä läsnäolo- ja puheoikeus yksittäisessä kokousasiassa toimielimen puheenjohtajan tai sen esittelijän harkinnan mukaan.

 

Salassa pidettäviä asioita käsiteltäessä kokouksessa voivat olla jäsenten, esittelijän ja sihteerin lisäksi läsnä vain aluehallituksen edustaja, hyvinvointialuejohtaja, palvelualuejohtaja sekä esittelijän tarvittaessa kutsuma asiantuntija.