Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 08.03.2023/Pykälä 12


§ 12

Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

Päätösehdotus  

Tarkastuslautakunta päättää

 

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;

 

2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

 

3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet ja

 

4. että tämän kokouksen sihteerinä toimii hallinnon erityisasiantuntija Kaisa Kamppi.

 

 

 

 

Käsittely

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;

2. valita jäsen Pentikäisen ja jäsen Salon pöytäkirjantarkastajiksi;

3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet hankintajohtaja Emilia Kortelaiselle, laatu- ja turvallisuusjohtaja Sam Vuoriselle ja arviointiasiantuntija Katriina Niemelälle ja

4. että tämän kokouksen sihteerinä toimii hallinnon erityisasiantuntija Kaisa Kamppi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selostus 

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 78 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

 

Läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa

 

Hallintosäännön 76 § mukaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa on:

 

- tilintarkastaja tarkastuslautakunnan kokouksissa,

- lautakunnan määräämät luottamushenkilöt ja viranhaltijat lautakunnan kokouksissa.

 

Kokouksessa voi lisäksi olla läsnä erillinen sihteeri.

 

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta määrätään asianomaisen toimielimen yhteydessä.