Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kansalliskielilautakunta
Pöytäkirja 29.03.2023/Pykälä 8


§ 8

Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

Päätösehdotus  

Kansalliskielilautakunta päättää

 

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;

 

2. valita jäsen Braskén ja jäsen Krogius pöytäkirjantarkastajiksi ja

 

3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet.

 

 

Käsittely

 

 

Päätös

Kansalliskielilautakunta päätti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;

2. valita jäsen Braskén ja jäsen Krogius pöytäkirjantarkastajiksi ja

3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selostus 

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 78 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 

Läsnäolo- ja puheoikeus kansalliskielilautakunnan kokouksissa

 

Hallintosäännön 76 § mukaan kansalliskielilautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kansalliskielilautakunnan kokouksissa on seuraavilla henkilöillä:

 

- aluehallituksen puheenjohtaja sekä aluehallituksen nimeämä edustaja tai varaedustaja,

- hyvinvointialuejohtaja,

- lautakunnan määräämät luottamushenkilöt ja viranhaltijat lautakunnan kokouksissa,

- nuorisovaltuuston edustaja.

 

Kokouksessa voi lisäksi olla läsnä erillinen sihteeri.

 

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta määrätään asianomaisen toimielimen yhteydessä.

 

Muiden vaikuttamistoimielinten kuin nuorisovaltuuston edustajalla on toimielimessä läsnäolo- ja puheoikeus yksittäisessä kokousasiassa toimielimen puheenjohtajan tai sen esittelijän harkinnan mukaan.

 

Salassa pidettäviä asioita käsiteltäessä kokouksessa voivat olla jäsenten, esittelijän ja sihteerin lisäksi läsnä vain aluehallituksen edustaja, hyvinvointialuejohtaja, palvelualuejohtaja sekä esittelijän tarvittaessa kutsuma asiantuntija.