Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kansalliskielilautakunta
Pöytäkirja 29.03.2023/Pykälä 10


1 Hankeen loppuraportti

1476/00.01.02/2023

 

 

 

Kansalliskielilautakunta 29.03.2023 § 10

 

§ 10

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen erityistehtävä tukea ruotsinkielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämisen valmistelevan projektin loppuraportin käsittely

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Kajander Elisabeth

 

 

Päätösehdotus Palvelulinjajohtaja, Sote-palvelutuotanto, ruotsinkieliset palvelut Öberg Benita

 

Kansalliskielilautakunta päättää merkitä liitteenä olevan loppuraportin tiedoksi.

 

Käsittely 

 Jäsen Weintraub poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.07.

 

 Asiantuntija Markkula poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.12.

 

 

 

Päätös

Kansalliskielilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa 612/2021, 33 §, todetaan, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tehtävänä on tukea ruotsinkielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä koko maassa. Tätä tehtävää varten käynnistettiin ministeriön rahoittama valmisteleva hanke, joka toteutettiin maaliskuusta joulukuuhun 2022.

 

Projektin tavoitteena oli ehdottaa rakennetta ja muotoa tämän lakisääteisen tehtävän tukitoiminnolle. Tällaista kansallista tukitoimintaa ei ole aiemmin ollut ruotsinkielisessä TKIO-toiminnassa (tutkimus, kehitys, innovaatiot ja osaaminen). Sen lisäksi projektin tavoitteena oli muodostaa verkostoja kaksikielisten hyvinvointialueiden ja muiden?toimijoiden kanssa, sekä luoda alustava toimintasuunnitelma ja substanssiagenda tulevalle toiminnalle. 

 

?Projektin tärkeimmät tulokset ovat niin sisällöllisesti kuin alueellisesti eri toimijoilta laajasti kerätyt tiedot, jotka liittyvä kaksikielisiin verkostoihin ja TKIO-yhteistyöhön sekä kentän tarpeisiin ja toiveisiin. Projektin kautta tuodaan ehdotukset lakisääteisen tukitoiminnon rakenteesta ja rahoituksesta sekä kentän ehdotukset erityistehtävän substanssiagendan sisällöksi ja tulevaisuusvisiosta 2030. 

 

Loppuraportti on liitteenä.

 

 

Liitteet

1

Hankeen loppuraportti

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria