Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kansalliskielilautakunta
Pöytäkirja 29.03.2023/Pykälä 12


27/00.01.02/2022

 

 

 

Kansalliskielilautakunta 29.03.2023 § 12

 

§ 12

Syksyn 2023 kokousaikataulun hyväksyminen

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Kamppi Kaisa

 

 

Päätösehdotus Palvelulinjajohtaja, Sote-palvelutuotanto, ruotsinkieliset palvelut Öberg Benita

 

Kansalliskielilautakunta päättää, että sen kokoukset pidetään syksyllä 2023 seuraavina ajankohtina;

- keskiviikko 30.8.2023 klo 17 alkaen
- keskiviikko 4.10.2023 klo 17 alkaen
- keskiviikko 15.11.2023 klo 17 alkaen ja
- keskiviikko 13.12.2023 klo 17 alkaen.

 

 

 

Käsittely 

Käsittelyn aikana jäsen Lahti teki muutosehdotuksen joulukuun kokousajankohdan siirtämisestä torstaille 14. joulukuuta 2023.

 

Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko jäsen Lahden muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska kukaan ei vastustanut tätä, puheenjohtaja totesi, että kansalliskielilautakunta hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

 

Päätös

Kansalliskielilautakunta päättää, että sen kokoukset pidetään syksyllä 2023 seuraavina ajankohtina;

- keskiviikko 30.8.2023 klo 17 alkaen
- keskiviikko 4.10.2023 klo 17 alkaen
- keskiviikko 15.11.2023 klo 17 alkaen ja
- torstai 14.12.2023 klo 17 alkaen.

 

 

 

Selostus 

Hallintosäännön 68 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

 

Kokoussuunnittelussa on huomioitu lautakunnan sekä aluehallituksen ja aluevaltuuston kokousten sujuva rytmitys.

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria

 

Kansalliskielilautakunta 16.11.2022 § 5

 

§ 5

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

 

 

Päätösehdotus  

 

Kansalliskielilautakunta päättää  

1. että sen kokoukset pidetään keväällä 2023 seuraavina ajankohtina:

- keskiviikko 15.2.2023 klo 17.00 alkaen
- keskiviikko 29.3.2023 klo 17.00 alkaen
- keskiviikko 3.5.2023 klo 17.00 alkaen
- keskiviikko 14.6.2023 klo 17.00 alkaen;

2. todeta, että kokouskutsut ja esityslistat toimitetaan sähköisesti hallintosäännön mukaisesti, mikäli mahdollista, 5 päivää ennen kokousta;

3. että kansalliskielilautakunta voi tarvittaessa kokoontua puheenjohtajan kutsusta toimivaltaansa kuuluvien asioiden kiireellistä päätöksentekoa varten samana päivänä tai muutoin aikaisemmin kuin 5 päivän määräajassa kokouskutsun lähettämisestä ja

4. että puheenjohtajan päättämä päätöksentekotapa ja mahdollinen kokouspaikka ilmoitetaan puheenjohtajan antamassa kokouskutsussa.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kansalliskielilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Selostus 

Kokouskutsun toimittaminen

 

Hallintosäännön 69 § mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, 5 päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon perustelut kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus. Esityslista toimitetaan myös varajäsenille tiedoksi, mikäli salassapidosta ei muuta johdu.

 

Kokouspaikka ja -aika

 

Hallintosäännön 68 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria