Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 1092497/02.08.00/2023

 

 

 

Aluehallitus 28.08.2023 § 109

 

§ 109

Terveysasematoiminnan lääkärikäynnin palvelusetelin käyttöönottaminen sekä palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan enimmäishinnan määrittäminen

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Paananen Markus

Kirsti Siikamäki
Mustakari Anu

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

 

Aluehallitus päättää

1. ottaa terveysasematoiminnassa käyttöön palvelusetelin lääkärikäyntien tuotantotapana syksyn 2023 aikana;

2. hyväksyä lääkärikäynnin palvelusetelin arvon sekä palveluntuottajan enimmäishinnan liitteen 1 mukaisesti ja

3. että palvelusetelin arvo ja enimmäishinta tarkistetaan säännöllisin määräajoin palvelujen saatavuuden ja laadun varmistamiseksi sekä vastaamaan kustannuskehitystä.

Käsittely 

Jäsen Vehmanen ja henkilöstöjohtaja Sarekoski olivat poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 12.42-12.45.

 

Jäsen Uusitalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 12.52.

 

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue voi järjestää palveluja alueen asukkaille.

 

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.?Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain?(569/2009) 1 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelien tarkoituksena on lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää hyvinvointialueen ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä.

 

Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina palvelun/ hoidon tarpeen arviointiin, joka tehdään hyvinvointialueen palveluissa. Palvelusetelillä asiakas voi itse valita palveluntuottajan, jonka Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on hyväksynyt määriteltyjen laatu- ja muiden kriteereiden mukaisesti.

 

Hyvinvointialueen tulee määrittää palvelusetelin arvo siten, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Asiakas maksaa palvelusta omavastuuosuutena palveluntuottajan hinnan ja hyvinvointialueen määrittämän arvon välisen erotuksen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:ssä asiakkaalle maksuttomiksi säädettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvo tulee määrätä niin, että asiakkaalle ei jää maksettavaksi omavastuuosuutta.

 

Palvelusetelillä hankitusta palvelusta ei saa

sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista korvausta omavastuuosuuteen. Matkakustannuksista voi kuitenkin saada korvausta siten kuin sairausvakuutuslaissa säädetään. Palvelusetelin omavastuuosuudet eivät kerrytä terveydenhuollon maksukattoon mukaan laskettavia kustannuksia.

 

Asiakkaan ja palveluntuottajan sopiessa palvelusetelipalvelusta hyvinvointialue ei ole sopimusosapuolena, vaan kyseessä on asiakkaan ja

palveluntuottajan välinen sopimus. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Lisäksi asiakkaan asemaan sovelletaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Asiakas voi sopia palveluntuottajan kanssa muista palveluista palvelusetelillä myönnettyjen palveluiden lisäksi, mutta silloin asiakas maksaa niistä täyden hinnan.

 

Hyvinvointialueen on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu.

 

Asiakas voi kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin hyvinvointialueen tulee toteuttaa asiakkaan tarpeen mukainen palvelu muilla tuotantotavoilla.

 

Lääkärikäyntien palvelusetelin valmistelu perustuu vuoden 2023 talousarvioon, jossa hoitojonojen purkamiseen palvelusetelillä on varattu 800 000 euroa.

 

Lääkärikäynnin palvelusetelimallia on esitelty vanhusneuvostossa 14.6.2023 ja vammaisneuvostossa 15.6.2023. Neuvostoilta pyydettiin lausunnot. Vastaukset neuvostojen lausuntoihin ovat oheismateriaalissa.

 

Aluehallitus on aiemmin päättänyt hyvinvointialueella käytettävistä palveluseteleistä 31.10.2022 § 158.

 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 41 § mukaan hyvinvointialueen aluehallituksen tehtävänä on päättää palvelujen järjestämisen periaatteista hyvinvointialuestrategian mukaisesti. Hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyy mihin palveluihin palveluseteliä käytetään ja mikä on palvelusetelin arvo.

 

 

Liitteet

1

Terveysasemien lääkärikäynnin palvelusetelin arvo ja palveluntuottajan enimmäishinta

 

Oheismateriaali

-

Vammaisneuvoston lausunto lääkärikäynnin palvelusetelistä

-

Vanhusneuvoston lausunto lääkärikäynnin palvelusetelistä

-

Vastaukset neuvostojen lausuntoihin lääkärikäynnin palvelusetelistä

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria