<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 29.05.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 29.05.2024 / Tarkastuslautakunnan syksyn 2024 ja kevään 2025 kokousaikataulun hyväksyminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 29.05.2024 / Tarkastuslautakunnan työsuunnitelman 2024 käsittely]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 29.05.2024 / Tilintarkastajan raportointi vuoden 2023 tilintarkastuksesta]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 29.05.2024 / Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 29.05.2024 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Meddelanden]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Godkännande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdestidtabell 2025 (VOF)]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens sammanträdestidtabell 2025]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Behandling av begäran om omprövning av beslutet av direktören för koncerntjänsterna den 17 april § 12 om anställningen i tjänsten som chef för stöd för beslutsfattandet]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Ändring av välfärdsområdesstyrelsens beslut den 12 september 2022 § 120 om förordnande av ställföreträdare för välfärdområdesdirektören för viss tid 24.6–...]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Svar på den av ledamot Westerholm och 29 andra ledamöter inlämnade fullmäktigemotionen Bättre stöd till gravida och blivande föräldrar (VOF)]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Svar på den av ledamot Karimäki och 26 andra ledamöter inlämnade fullmäktigemotionen Förbättring av processen för att boka vaccineringstid (VOF)]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Svar på den av ledamot Kajava och en annan ledamot inlämnade fullmäktigemotionen Förbättring av patientsäkerheten för personer med öronsjukdomar]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Svar på den av ledamot Cederlöf och ledamot Wickström och 27 andra ledamöter inlämnade fullmäktigemotionen Säkerställande av skolpsykologtjänster som närservice (VOF)]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Givande av utlåtande till finansministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om välfärdsområden och och 2 och 17 § i lagen om ordnande av social- och h...]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Givande av utlåtande till finansministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Givande av utlåtande till välfärdsområdesfullmäktige om de åtgärder som nationalspråksnämndens årsberättelse om hur tjänsterna på minoritetens språk har genomf...]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Likvidation och avtal om fördelning av samkommunen Etevas verksamhet]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Antecknande av delårsrapporten 1.1–31.3.2024 för kännedom (VOF)]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Godkännande av riktlinjerna för utveckling av nätverket av tjänster enligt servicestrategin (VOF)]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Ordnandet av den brådskande mottagningsverksamheten inom primärvården i Raseborg från och med den 1 januari 2025]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Föredragandens aktualitetsöversikt]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare och nämnder som lyder under välfärdsområdesstyrelsen]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Tillsyn över lagligheten i välfärdsområdesfullmäktiges beslut och verkställighet av besluten]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens arbetsordning och val av protokolljusterare]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 27.05.2024 / Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Aluevaltuuston vuoden 2025 kokousaikataulun hyväksyminen (AV)]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Aluehallituksen vuoden 2025 ohjeellisen kokousaikataulun hyväksyminen]]>