<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Nationalspråksnämnden 29.03.2023 / Meddelanden]]><![CDATA[Nationalspråksnämnden 29.03.2023 / Godkännande av sammanträdestidtabellen för hösten 2023]]><![CDATA[Nationalspråksnämnden 29.03.2023 / Preliminära bokslutsuppgifter för 2022]]><![CDATA[Nationalspråksnämnden 29.03.2023 / Genomgång av slutrapporten från det beredande projektet gällande Västra Nylands välfärdsområdets specialuppdrag att stödja utvecklandet av de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna i hela landet]]><![CDATA[Nationalspråksnämnden 29.03.2023 / Aktualitetsöversikt]]><![CDATA[Nationalspråksnämnden 29.03.2023 / Godkännande av nationalspråksnämnden arbetsordning och val av protokolljusterare]]><![CDATA[Nationalspråksnämnden 29.03.2023 / Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet]]><![CDATA[Kansalliskielilautakunta 29.03.2023 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kansalliskielilautakunta 29.03.2023 / Syksyn 2023 kokousaikataulun hyväksyminen]]><![CDATA[Kansalliskielilautakunta 29.03.2023 / Vuoden 2022 ennakolliset tilinpäätöstiedot]]><![CDATA[Kansalliskielilautakunta 29.03.2023 / Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen erityistehtävä tukea ruotsinkielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämisen valmistelevan projektin loppuraportin käsittely]]><![CDATA[Kansalliskielilautakunta 29.03.2023 / Katsaus ajankohtaisiin asioihin]]><![CDATA[Kansalliskielilautakunta 29.03.2023 / Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Kansalliskielilautakunta 29.03.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Aluevaalilautakunta 22.03.2023 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Aluevaalilautakunta 22.03.2023 / Uusien varavaltuutettujen määrääminen sosialidemokraattiseen valtuustoryhmään]]><![CDATA[Aluevaalilautakunta 22.03.2023 / Uusien varavaltuutettujen määrääminen Vapauden liiton valtuustoryhmään]]><![CDATA[Aluevaalilautakunta 22.03.2023 / Kokouskutsun toimittaminen ja ohjeellisen kokousaikataulun hyväksyminen]]><![CDATA[Aluevaalilautakunta 22.03.2023 / Pöytäkirjojen tarkastamiskäytänteet ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen]]><![CDATA[Aluevaalilautakunta 22.03.2023 / Aluevaalilautakunnan tehtävät ja kokoonpano sekä esittelijän ja sihteerin valinta]]><![CDATA[Aluevaalilautakunta 22.03.2023 / Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Aluevaalilautakunta 22.03.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 20.03.2023 / Meddelanden]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 20.03.2023 / Behandling av begäran om omprövning gällande räddningsdirektörens beslut 22.2.2023 § 6 om val av räddningschef]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 20.03.2023 / Behandling av begäran om omprövning av välfärdsområdesstyrelsens beslut den 31 januari 2023 § 7 om principerna för ordnande av måltidsservice]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 20.03.2023 / Givande av utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om välfärdsområdesbesvär över välfärdsområdesstyrelsens beslut den 12 december 2022 § 203 om begäran om omprövning av beslutet om tillsättningen av tjänsten som lokaldirektör]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 20.03.2023 / Anslutning till välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab och aktieteckning]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 20.03.2023 / Godkännande av de strategiska principerna för upphandlingen av hemvården]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 20.03.2023 / Översikt över beredningen av servicestrategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå]]><![CDATA[Välfärdsområdesstyrelsen 20.03.2023 / Behandling av bokslutet för 2022 (VOF)]]>