<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Nuorisovaltuusto 05.10.2023 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Nuorisovaltuusto 05.10.2023 / Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja osallisuusohjelma]]><![CDATA[Nuorisovaltuusto 05.10.2023 / Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma]]><![CDATA[Nuorisovaltuusto 05.10.2023 / Alueellinen hyvinvointikertomus]]><![CDATA[Nuorisovaltuusto 05.10.2023 / Katsaus ajankohtaisiin asioihin]]><![CDATA[Nuorisovaltuusto 05.10.2023 / Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Nuorisovaltuusto 05.10.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 04.10.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 04.10.2023 / Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 04.10.2023 / Sisäinen tarkastus ja sisäisen valvonnan kehittäminen -tilannekatsaus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 04.10.2023 / Osallisuusohjelma -tilannekatsaus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 04.10.2023 / Ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen -tilannekatsaus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 04.10.2023 / Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 04.10.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Nationalspråksnämnden 04.10.2023 / Meddelanden]]><![CDATA[Nationalspråksnämnden 04.10.2023 / Justering av nationalspråksnämndens beslut 29.3.2023 § 12 avseende godkännande av sammanträdestidtabellen för hösten 2023]]><![CDATA[Nationalspråksnämnden 04.10.2023 / Godkännande av stommen för nationalspråksnämndens årsberättelse]]><![CDATA[Nationalspråksnämnden 04.10.2023 / Aktualitetsöversikt]]><![CDATA[Nationalspråksnämnden 04.10.2023 / Godkännande av nationalspråksnämnden arbetsordning och val av protokolljusterare]]><![CDATA[Nationalspråksnämnden 04.10.2023 / Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet]]><![CDATA[Kansalliskielilautakunta 04.10.2023 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kansalliskielilautakunta 04.10.2023 / Kansalliskielilautakunnan 29.3.2023 § 12 päätöksen tarkistaminen koskien syksyn 2023 kokousaikataulun hyväksyminen]]><![CDATA[Kansalliskielilautakunta 04.10.2023 / Kansalliskielilautakunnan vuosikertomuksen rungon hyväksyminen]]><![CDATA[Kansalliskielilautakunta 04.10.2023 / Katsaus ajankohtaisiin asioihin]]><![CDATA[Kansalliskielilautakunta 04.10.2023 / Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Kansalliskielilautakunta 04.10.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 03.10.2023 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 03.10.2023 / Asiakas- ja potilastietojärjestelmähankinnan strategisten periaatteiden käsittely]]><![CDATA[Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 03.10.2023 / Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan 28.8.2023 § 31 päätöksen poistaminen koskien järjestöavustusten myöntämisperiaatteiden vahvistamista ja asian uudelleen ratkaiseminen hallintolain 50 ja 52 § mukaisesti]]><![CDATA[Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 03.10.2023 / Katsaus ajankohtaisiin asioihin]]>