Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 10.10.2022 klo 11:00 - 15:07

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
126   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
127   Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens arbetsordning och val av protokolljusterare
128   Tillsyn över lagligheten i välfärdsområdesfullmäktiges beslut och verkställighet av besluten
129   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
130 Godkännande av välfärdsområdesstrategin (VOF)
131   Godkännande av planeringsramen för ekonomiplanen 2023-2025
132 Införande av Västra Nylands räddningsverks tillsyns- och serviceavgifter från och med den 1 januari 2023 (VOF)
133 Behandling av delårsrapporten den 1 januari-31 augusti 2022 och 2022 års budgetändringar (VOF)
134 Samlingssvar på en del av de fullmäktigemotioner som lämnats in 2022 (VOF)
135   Föredragandens aktualitetsöversikt
136 Utseende av en representant till HUS-sammanslutningens stämma den 26 oktober 2022 och handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma
137   Nominering av kandidater till organ inom HUS-sammanslutningen
138 Beviljande av understöd till organisationer för 2023
139 Ändring av välfärdsområdesstyrelsens beslut den 12 september 2022 § 114 om godkännande av det ömsesidiga samarbetsavtalet mellan Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland
140 Inrättande av vissa tjänster
141   Begäran om omprövning av välfärdsområdesdirektörens beslut den 28 augusti 2022 § 23 om tillsättning av en tjänst som serviceenhetsdirektör vid räddningsverket
142   Begäran om omprövning av välfärdsområdesdirektörens beslut den 28 augusti 2022 § 24 om tillsättning av en tjänst som serviceenhetsdirektör vid räddningsverket
143   Begäran om omprövning av välfärdsområdesdirektörens beslut den 28 augusti 2022 § 25 om tillsättning av en tjänst som serviceenhetsdirektör vid räddningsverket
144 Godkännande av grunderna för intern kontroll och riskhantering (VOF)
145   Utlåtande om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering (617/2021)
146   Välfärdsområdesstyrelsens sammanträdestidtabell 2023
147   Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdestidtabell 2023 (VOF)
148   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (VOF)
149   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (VOF)
150   Meddelanden
151 Tecknande av en aktie i Espoo Catering Oy

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Hukari Hanna medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Rehn-Kivi Veronica medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Nores Mia ersättare
Värmälä Johanna ersättare
Hyrkkö Saara välfärdsområdesfullmäktiges första vice ordförande
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Ihamäki Veli-Pekka räddningsdirektör
Koskela Jaana beredningsdirektör, gemensamma tjänster och integratione
Kuukka Tommi beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar
Moisala Jarno beredningsdirektör, förvaltning och upphandling, sekreterare
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Rajahalme Ville beredningsdirektör, ekonomi
Sarekoski Kimmo beredningsdirektör, personal
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus projektchef, teknisk sekreterare
Bergendahl Matti expert, verkställande direktör HUS-sammanslutningen
Virtanen Toni projektipäällikkö

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 19.10.2022