Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 15.11.2022 klo 17:44 - 19:03

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
78   Aluevaltuuston kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
79   Aluevaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
80   Katsaus ajankohtaisiin asioihin
81 Rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteiden hyväksyminen
82 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön vastaanottaminen
83   Eron myöntäminen luottamustoimesta
84   Aluevaltuuston kokouksessa jätetyt aloitteet

Osallistuja Tehtävä
Limnéll Jarno puheenjohtaja
Guzenina Maria 3. varapuheenjohtaja
Aavaparta Tiina valtuutettu
Aintila Anna valtuutettu
Aittakumpu Birgit valtuutettu
Alaviiri Kaisa valtuutettu
Backman Ralf valtuutettu
Braskén Peter valtuutettu
Castrén Heidi valtuutettu
Cederlöf Karin valtuutettu
Ekholm Torbjörn valtuutettu
Felipe Sini valtuutettu
Frantsi-Lankia Marjut valtuutettu
Grönberg Cia valtuutettu
Grönroos Simo valtuutettu
Gästrin Eva-Lena valtuutettu
Haapaniemi Timo valtuutettu
Havu Isto valtuutettu
Hietanen-Tanskanen Ira valtuutettu
Hiila Eeva valtuutettu
Hiilamo Henna valtuutettu
Hukari Hanna valtuutettu
af Hällström Nina valtuutettu
Järvenpää Kaarina valtuutettu
Kajava Henna valtuutettu
Karimäki Johanna valtuutettu
Karjalainen Tapio valtuutettu
Katainen Mervi valtuutettu
Kauma Pia valtuutettu
Knaapi Emilia valtuutettu
Kokko Elina valtuutettu
Koponen Noora valtuutettu
Laakso Ville valtuutettu
Laine Aino valtuutettu
Laitinen Veli-Matti valtuutettu
Lassus Johan valtuutettu
Leivo Tomi valtuutettu
Marttila Helena valtuutettu
Mollgren Satu valtuutettu
Mykkänen Kai valtuutettu
Myllyniemi Markus valtuutettu
Mönttinen Ari valtuutettu
Noro Tiina valtuutettu
Nummelin Petra valtuutettu
Pakarinen Riikka valtuutettu
Partanen Henna valtuutettu
Pelkonen Anna valtuutettu
Piirtola Mikko valtuutettu
Rasinsalo Anu valtuutettu
Rehn-Kivi Veronica valtuutettu
Rukko Anna valtuutettu
Räf Marika valtuutettu
Räsänen Joona valtuutettu
Sahiluoma Anna valtuutettu
Salovaara Taru valtuutettu
Sammallahti Tere valtuutettu
Seppälä Peppi valtuutettu
Skaffari Laura valtuutettu
Slunga-Poutsalo Riikka valtuutettu
von Smitten Karl valtuutettu
Stenvall Nora valtuutettu
Thure-Toivanen Tiina valtuutettu
Uusitalo Arja valtuutettu
Vehmanen Emma-Stina valtuutettu
Wejberg Otto valtuutettu
Westerholm Anita valtuutettu
Wickström Henrik valtuutettu
Viljanen Eerikki valtuutettu
Akinyemi Aino varavaltuutettu
Dookie Gyan varavaltuutettu
Elo Simon varavaltuutettu
Harinen Ari varavaltuutettu
Jaatinen Anja varavaltuutettu
Järvinen Hannu varavaltuutettu
Pajuoja Matti varavaltuutettu
Saari Leena varavaltuutettu
Valle Jaana varavaltuutettu
Suominen Milla nuorisovaltuuston edustaja
Svahn Sanna hyvinvointialuejohtaja
Ahlström Mari palvelualuejohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Anttila Eliisa valmistelujohtaja, viestintä ja osallisuus
Hokkanen Timo palvelualuejohtaja, vammaispalvelut
Kuukka Tommi valmistelujohtaja, ICT ja digi
Markkanen Kimmo valmistelujohtaja, pelastustoimi ja ensihoito
Moisala Jarno valmistelujohtaja, hallinto ja hankinta, sihteeri
Ojaniemi Pasi valmistelujohtaja, tukipalvelut
Paananen Markus palvelualuejohtaja, yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut
Palmroos Ulla valmistelujohtaja, henkilöstö
Rajahalme Ville valmistelujohtaja, talous
Sarekoski Kimmo valmistelujohtaja, henkilöstö
Suominen Tuula palvelualuejohtaja, ikääntyneiden palvelut
Syrjänen Markus konsernipalvelujen johtaja
Hirvilammi Markus projektipäällikkö, tekninen sihteeri

Nähtävilläolo
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa
Alkaen 22.11.2022