Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 07.03.2022 klo 17:30 - 20:44

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1 Konstaterande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdes laglighet och beslutsförhet
2   Godkännande av arbetsordningen för välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde och val av protokolljusterare
3   Val av presidium för välfärdsområdesfullmäktige
4 Godkännande av förvaltningsstadgan
5   Val av valnämnd för välfärdsområdesfullmäktige
6   Val av välfärdsområdesstyrelse
7   Val av välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden
8   Val av välfärdsområdesvalnämnd
9   Val av nationalspråksnämnd
10   Val av revisionsnämnd
11   Val av service- och resursnämnden
12   Val av framtids- och utvecklingsnämnden
13   Val av beredskaps- och säkerhetsnämnden
14   Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdestidtabell under fullmäktigeperioden 2022-2025
15   Inrättande av en tjänst som välfärdsområdesdirektör
16 Personalöverföringar från de överlåtande organisationerna till välfärdsområdet
17   Val av revisionssammanslutning för revisionen för åren 2021 och 2022
18   Motioner inlämnade vid sammanträdet

Osallistuja Tehtävä
af Hällström Nina ledamot
Ahjoniemi Heli ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Aintila Anna ledamot
Aittakumpu Birgit ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Baarman Petra ledamot
Backman Ralf ledamot
Braskén Peter ledamot
Castrén Heidi ledamot
Cederlöf Karin ledamot
Ekholm Torbjörn ledamot
Felipe Sini ledamot
Frantsi-Lankia Marjut ledamot
Grönberg Cia ledamot
Grönroos Simo ledamot
Guzenina Maria ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Haapaniemi Timo ledamot
Havu Isto ledamot
Hietanen-Tanskanen Ira ledamot
Hiila Eeva ledamot
Hiilamo Henna ledamot
Hukari Hanna ledamot
Hyrkkö Saara ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Kajava Henna ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Karjalainen Tapio ledamot
Katainen Mervi ledamot
Kauma Pia ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Knaapi Emilia ledamot
Koponen Noora ledamot
Laakso Ville ledamot
Laiho Mia ledamot
Laine Aino ledamot
Laine Maaret ledamot
Laitinen Veli-Matti ledamot
Lassus Johan ledamot
Lehtonen Elina ledamot
Leivo Tomi ledamot
Limnell Jarno ledamot
Marttila Helena ledamot
Mollgren Satu ledamot
Mykkänen Kai ledamot
Myllyniemi Markus ledamot
Mönttinen Ari ledamot
Noro Tiina ledamot
Partanen Henna ledamot
Piirtola Mikko ledamot
Purra Riikka ledamot
Rasinsalo Anu ledamot
Rehn-Kivi Veronica ledamot
Rukko Anna ledamot
Räf Marika ledamot
Räsänen Joona ledamot
Sahiluoma Anna ledamot
Salovaara Taru ledamot
Sammallahti Tere ledamot
Seppälä Peppi ledamot
Skaffari Laura ledamot
Slunga-Poutsalo Riikka ledamot
von Smitten Karl ledamot
Stenvall Nora ledamot
Thure-Toivanen Tiina ledamot
Uotila Kari ledamot
Uusitalo Arja ledamot
Wejberg Otto ledamot
Westerholm Anita ledamot
Wickström Henrik ledamot
Viljanen Eerikki ledamot
Vuornos Henrik ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Sanna Svahn förändringsdirektör
Mari Ahlström beredningsdirektör
Jaana Koskela beredningsdirektör
Markus Paananen beredningsdirektör
Ulla Palmroos beredningsdirektör
Tommi Kuukka beredningsdirektör
Jorma Haapanen beredningsdirektör
Kimmo Sarekoski beredningsdirektör
Kimmo Markkanen beredningsdirektör
Ville Rajahalme beredningsdirektör
Pasi Ojaniemi beredningsdirektör
Eliisa Anttila beredningsdirektör
Jarno Moisala beredningsdirektör
Fagerström Noora ersättare i fullmäktige
Kurri Vanessa ersättare i fullmäktige
Paakkunainen Lotta ersättare i fullmäktige
Jaatinen Anja ersättare i fullmäktige
Elo Simon ersättare i fullmäktige

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 14.03.2022