Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 06.06.2022 klo 10:00 - 12:06

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
61   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
62   Godkännande av arbetsordningen och val av protokolljusterare
63 Västra Nylands välfärdsområdes delårsrapport 1.1-30.4.2022
64 Ändring av förvaltningsstadgan
65 Inrättande av tjänsterna som serviceenhetsdirektörer samt inrättande av tjänsten som räddningsdirektör och tillsättande av den på viss tid
66   Beviljande av bilförmån till tjänsteinnehavare i ledande ställning
67   Principer för inrättande av ungdomsfullmäktige och begäran till kommunerna att utse kandidater till ungdomsfullmäktige
68   Principer för inrättande av ett råd för personer med funktionsnedsättning och begäran till kommunerna att utse kandidater till rådet för personer med funktionsnedsättning
69   Principer för inrättande av ett äldreråd och begäran till kommunerna att utse kandidater till äldrerådet
70   Aktualitetsöversikt
71   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
72 Godkännande av direktörsavtalet för välfärdsområdesdirektören

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Myllyniemi Markus medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Aaltonen Juri ersättare
Backman Ralf ersättare
Blom Urho ersättare
Hertell Sirpa ersättare
Kallio Timo ersättare
Laitinen Veli-Matti ersättare
Mollgren Satu ersättare
Värmälä Johanna ersättare
Hyrkkö Saara välfärdsområdesfullmäktiges första vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Sanna Svahn förändringsdirektör
Mari Ahlström beredningsdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Markus Paananen beredningsdirektör, tjänster för vuxna
Tommi Kuukka beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar
Jorma Haapanen beredningsdirektör, tjänster för äldre
Kimmo Sarekoski beredningsdirektör, personal
Kimmo Markkanen beredningsdirektör, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården
Ville Rajahalme beredningsdirektör, ekonomi
Pasi Ojaniemi beredningsdirektör, stödtjänster
Eliisa Anttila beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Jarno Moisala beredningsdirektör, förvaltning och upphandling, sekreterare
Markus Hirvilammi projektchef, teknisk sekreterare
Ihamäki Veli-Pekka expert, stöd för förändringsdirektören
Leidenius Kia expert

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 13.06.2022