Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 28.06.2022 klo 15:00 - 15:45

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
86   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
87   Godkännande av arbetsordningen och val av protokolljusterare
88   Tillsyn över lagligheten i välfärdsområdesfullmäktiges beslut och verkställighet av besluten
89 Utseende av en representant till HUS-sammanslutningens stämma den 7 juli 2022 och handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma
90   Nominering av kandidater till organ inom HUS-sammanslutningen
91 Inrättande av vissa direktörstjänster och chefstjänster inom koncerntjänsterna
92   Behandlingsprocess för budgeten, investeringsplanen och strategin i beslutsfattandet hösten 2022
93 Tecknande av aktier i DigiFinland Oy
94   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
95   Aktualitetsöversikt
96   Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Hukari Hanna medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Rehn-Kivi Veronica medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Hyrkkö Saara välfärdsområdesfullmäktiges första vice ordförande
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Sanna Svahn välfärdsområdesdirektör
Jaana Koskela beredningsdirektör, gemensamma tjänster och integratione
Ulla Palmroos beredningsdirektör, personal
Tommi Kuukka beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar
Kimmo Sarekoski beredningsdirektör, personal
Kimmo Markkanen beredningsdirektör, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården
Ville Rajahalme beredningsdirektör, ekonomi
Eliisa Anttila beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Jarno Moisala beredningsdirektör, förvaltning och upphandling, sekreterare
Markus Hirvilammi projektchef, teknisk sekreterare
Syrjänen Markus expert, stöd för förändringsdirektören

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 05.07.2022