Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 30.01.2023 klo 11:00 - 14:23

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
2   Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens arbetsordning och val av protokolljusterare
3   Tillsyn över lagligheten i välfärdsområdesfullmäktiges beslut och verkställighet av besluten
4   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare och nämnder som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
5   Föredragandens aktualitetsöversikt
6   Inledande av en process för beredning av en servicestrategi och av ett beslut om räddningsväsendets servicenivå
7   Principer för ordnande av måltidsservice
8 Inrättande av vissa tjänster
9   Ansökan om medlemskap i Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf
10   Ändring av välfärdsområdesstyrelsens beslut den 15 mars 2022 § 4 om val av välfärdsområdesstyrelsens sekreterare
11   Ändring av välfärdsområdesfullmäktiges beslut den 29 mars 2022 § 22 om tagande av en sekreterare för välfärdsområdesfullmäktige (VOF)
12 Givande av ett utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om välfärdsområdesbesvär över välfärdsområdesstyrelsens beslut den 10 oktober 2022 § 141, § 142 och § 143
13   Behandling av begäran om omprövning av välfärdsområdesdirektörens beslut den 19 december 2022 § 101 om valet av revisionschef
14   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (Ampuja) (VOF)
15   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (Törnqvist-Björklund) (VOF)
16   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (Haukkovaara) (VOF)
17   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (Marttila) (VOF)
18   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (Lankinen) (VOF)
19   Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Hukari Hanna medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Rehn-Kivi Veronica medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Hyrkkö Saara välfärdsområdesfullmäktiges första vice ordförande
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Ihamäki Veli-Pekka räddningsdirektör
Kuukka Tommi direktör för digitala tjänster
Moisala Jarno förvaltningsdirektör, sekreterare
Ohrankämmen Karoliina chef för enheten strategi och ledningsstöd
Ojaniemi Pasi direktör för supporttjänster
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Sarekoski Kimmo personaldirektör
Suominen Milla ungdomsfullmäktiges representant
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus chef för stöd för beslutsfattande, teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 06.02.2023