Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 15.05.2023 klo 11:00 - 13:10

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
51   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
52   Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens arbetsordning och val av protokolljusterare
53   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare och nämnder som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
54   Föredragandens aktualitetsöversikt
55 Delårsrapport den 1 januari-31 mars 2023 (VOF)
56   Inrättande av vissa tjänster
57   Förslag till ledamöter i Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab:s nomineringskommitté
58 Godkännande av påverkansorganens verksamhetsstadgor
59 Utredning till Regionförvaltningsverket i Södra Finland angående avhjälpande av observerade brister i räddningsverksamhetens servicenivåer
60   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Sammallahti) (VOF)
61   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Gästrin) (VOF)
62 Svar på den av ledamot Kaisa Alaviiri och 17 andra ledamöter lämnade fullmäktigemotionen 16/2022 Stärkande av välfärden med hjälp av en ökning av effektiviteten i rehabiliteringen och vården genom att ta in konstterapier i utbudet av vår...
63 Svar på den av ledamot Birgit Aittakumpu och 16 andra ledamöter lämnade fullmäktigemotionen 17/2022 om att genomföra en kulturvälfärdsplan i välfärdsområdet (VOF)
64   Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Hukari Hanna medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Backman Ralf ersättare
Cederlöf Karin ersättare
Ekholm Torbjörn ersättare
Laitinen Veli-Matti ersättare
Hyrkkö Saara välfärdsområdesfullmäktiges första vice ordförande
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Suominen Milla ungdomsfullmäktiges representant
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Ihamäki Veli-Pekka räddningsdirektör
Kuukka Tommi direktör för digitala tjänster
Moisala Jarno förvaltningsdirektör, sekreterare
Ohrankämmen Karoliina chef för enheten strategi och ledningsstöd
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Rajahalme Ville ekonomidirektör
Sarekoski Kimmo personaldirektör
Turunen Timo beredningsdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus chef för stöd för beslutsfattande, teknisk sekreterare
Koivula Henrik teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 22.05.2023