Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 29.05.2023 klo 11:00 - 12:16

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
65   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
66   Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens arbetsordning och val av protokolljusterare
67   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare och nämnder som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
68   Föredragandens aktualitetsöversikt
69 Godkännande av organiseringsavtalet för HUS (VOF)
70 Utseende av redovisningsskyldiga för räkenskapsperioderna 2022 och 2023 (VOF)
71 Inrättande av vissa tjänster
72 Årlig redogörelse till Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet om social- och hälsovården i välfärdsområdet och välfärdsområdets ekonomiska läge enligt 29 § 2 mom. i lagen om ordnande av social- och hä...
73 Godkännande av samarbetsavtalet för tvåspråkiga social- och hälsovårdstjänster enligt 39 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) (VOF)
74   Ändring av välfärdsområdesfullmäktiges beslut den 25 oktober 2022 § 76 om välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdestidtabell 2023 (VOF)
75   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Wickström) (VOF)
76   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (Laukkanen) (VOF)
77   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Filppula) (VOF)
78 Svar på den av ledamot Johanna Värmälä och ledamot Eeva Hiila samt 19 andra ledamöter lämnade fullmäktigemotionen 2/2023 om Effektivisering av skötseln av personalärenden i Västra Nylands välfärdsområde (VOF)
79   Svar på den av ledamot Henrik Wickström och 20 andra fullmäktigeledamöter lämnade fullmäktigemotionen nr 3/2023 Servicen på svenska och finska måste fungera (VOF)
80 Svar på den av ledamot Maria Guzenina och ledamot Helena Marttila samt 17 andra ledamöter lämnade fullmäktigemotionen 4/2023 Ökning av välbefinnandet bland seniorer (VOF)
81 Svar på den av ledamot Johanna Värmälä och 10 andra ledamöter lämnade fullmäktigemotionen 5/2023 om förbättring av situationen inom hälsostationstjänsterna och vid jouren
82 Meddelanden
83 Tilläggslista: Godkännande av planeringsramen för ekonomiplanen 2024-2026
84 Tilläggslista: Utseende av en representant till HUS-sammanslutningens stämma den 15 juni 2023 och handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma

Osallistuja Tehtävä
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Hukari Hanna medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Rehn-Kivi Veronica medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Ekholm Torbjörn ersättare
Laitinen Veli-Matti ersättare
Nores Mia ersättare
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Suominen Milla ungdomsfullmäktiges representant
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Ihamäki Veli-Pekka räddningsdirektör
Koskela Jaana servicelinjedirektör, styrning av den specialiserade sjukvården
Kuukka Tommi direktör för digitala tjänster
Moisala Jarno förvaltningsdirektör, sekreterare
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Rajahalme Ville ekonomidirektör
Sarekoski Kimmo personaldirektör
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus chef för stöd för beslutsfattande, teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 05.06.2023