Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 12.06.2023 klo 11:00 - 11:59

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
85   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
86   Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens arbetsordning och val av protokolljusterare
87   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare och nämnder som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
88 Utseende av en representant till HUS-sammanslutningens stämma den 15 juni 2023 och handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma
89 Godkännande av planeringsramen för ekonomiplanen 2024-2026
90   Föredragandens aktualitetsöversikt
91 Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Hukari Hanna medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Rehn-Kivi Veronica medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Rukko Anna ersättare
Vanhanen Joel ersättare
Hyrkkö Saara välfärdsområdesfullmäktiges första vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Suominen Milla ungdomsfullmäktiges representant
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation
Lena Astala servicelinjedirektör
Ihamäki Veli-Pekka räddningsdirektör
Kortelainen Emilia upphandlingsdirektör
Kuukka Tommi direktör för digitala tjänster
Moisala Jarno förvaltningsdirektör, sekreterare
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Rajahalme Ville ekonomidirektör
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Sarekoski Kimmo personaldirektör
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus chef för stöd för beslutsfattande, teknisk sekreterare
Virtanen Toni ekonomiplaneringschef

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 19.06.2023