Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 11.09.2023 klo 11:00 - 14:00

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
123   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
124   Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens arbetsordning och val av protokolljusterare
125   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare och nämnder som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
126   Föredragandens aktualitetsöversikt
127 Antecknande av utkastet till servicestrategin för kännedom
128   Antecknande av utkastet till beslutet om räddningsväsendets servicenivå för kännedom
129 Nästa steg för att förenhetliga klient- och patientdatasystemlösningen
130 Delårsrapport den 1 januari-30 juni 2023 (VOF)
131   Antecknande av konkurrensutsättningen av måltidsservicen för kännedom
132 Godkännande av aktieägaravtalet för bolaget Uudenmaan Vammaispalvelut Oy
133   Godkännande av upplösningen av Socialkompetens Ab
134   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Weintraub) (VOF)
135   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Räsänen) (VOF)
136   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Wessberg) (VOF)
137   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Åkerfelt) (VOF)
138 Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Rehn-Kivi Veronica 2:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Hukari Hanna medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Piirtola Mikko medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Wickström Henrik medlem
Gran Birgitta ersättare
Värmälä Johanna ersättare
Limnéll Jarno välfärdsområdesfullmäktiges ordförande
Hyrkkö Saara välfärdsområdesfullmäktiges första vice ordförande
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Suominen Milla ungdomsfullmäktiges representant
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Ihamäki Veli-Pekka räddningsdirektör
Lundell Markus projektdirektör
Moisala Jarno förvaltningsdirektör, sekreterare
Ohrankämmen Karoliina chef för enheten strategi och ledningsstöd
Ojaniemi Pasi direktör för supporttjänster
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Vehmas Nico ledande specialsakkunnig
Virtanen Toni ekonomiplaneringschef
Hirvilammi Markus chef för stöd för beslutsfattande, teknisk sekreterare
Gerdt Janne expert, Deloitte Consulting Oy

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 18.09.2023