Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 38519/00.04.00/2022

 

 

 

Aluehallitus 20.03.2023 § 38

 

§ 38

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n liittyminen ja osakemerkintä

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Syrjänen Markus

Moisala Jarno
Pia Kauppinen
Rajahalme Ville

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

 

Aluehallitus päättää

1. merkitä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeannissa 10 kpl yhtiön osakkeita hintaan 2000 euroa/osake;

2. hyväksyä liitteenä olevan yhtiön osakassopimuksen;

3. merkitä tiedoksi hyväksytyn väliaikaisen palvelusopimuksen;

4. valtuuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia osakassopimukseen sekä allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä muut mahdolliset osakkuuden edellyttämät asiakirjat ja

5. että päätös voidaan hyvinvointialuelain 148 §:n perusteella panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Käsittely 

Aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja Vuornos oli esteellisenä poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan klo 14.12-14.18 (esteellisyyden peruste: hallintolaki 28.1 § kohta 5).

 

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Hyvinvointialueet eivät voi Kuntaliiton sääntöjen mukaan olla Kuntaliiton jäseniä, eikä hankinta- ja kilpailulainsäädäntö mahdollista myöskään sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä. Hyvinvointialueet ja Kuntaliitto ovat yhdessä pyrkineet löytämään yhteistyöratkaisun, joka mahdollistaa hyvinvointialueille siirtymävaiheen keskeytyksettömät palvelut ja prosessin kohti vakiintuneempaa ratkaisua.  

 

Hyvinvointialueilla on edessä siirtymävaiheen lisäksi useiden vuosien kehittämisen, palveluiden integraation ja toiminnan vakiinnuttamisen ajanjakso. Yhtiö pyrkii palveluillaan helpottamaan hyvinvointialueiden arkea ja keskittymistä perustehtävään. Yhtiön keskitettyjä asiantuntijapalveluita ovat muun muassa hyvinvointialueita koskevan lainsäädännön valmisteluun vaikuttaminen ja osallistuminen sekä lakien soveltamisen tuki että verkostojen ylläpito. Lisäksi Kuntaliiton jäsenyys Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnassa on siirtynyt Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle 1.1.2023. Yhtiö neuvottelee tekijänoikeusjärjestöjen kanssa keskitetyt sopimukset ja hinnat. Kuntaliitosta siirtyi noin 16 henkilöä yhtiön palvelukseen 1.1.2023 liikkeenluovutuksella.

 

Hyvinvointialueiden yhteinen yhtiö luo edellytykset muun muassa sote-muutostuen jatkumiselle ja hyvinvointialueiden yhteisen edunvalvonnan tukemiselle. Yhtiö palvelee hyvinvointialueita kokonaisuutena, vahvistaa niiden keskinäistä yhteistyötä sekä rakentaa kuntien ja hyvinvointialueiden sekä muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä. 

 

Hyvinvointialuejohtaja on hyväksynyt väliaikaisen palvelusopimuksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Hyvil Oy:n välillä joulukuussa 2022, jotta muun muassa lääkevahinkovakuutus on voimassa 1.1.2023 alkaen. Tämä on varmistanut Kuntaliiton aikaisemmin tuottamien palveluiden jatkuvuuden yhtiön perustamisen siirtymävaiheessa.

 

Kuntaliitto on perustanut Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n 28.10.2022 kuultuaan hyvinvointialueyhtiön valmistelun ohjausryhmän. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 2.12.2022. Perustamiskirjassa 28.10.2022 on annettu osakeantivaltuutus yhtiön hallitukselle. Perustamisen yhteydessä yhtiö on sitoutunut suuntaamaan osakeannit hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle sekä Helsingin kaupungille yhdessä annissa 1.12.2022-31.3.2023 välisenä aikana.

 

Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä ovat olleet edustettuina hyvinvointialueyhtiön valmistelun ohjausryhmässä ja sen työvaliokunnassa. Nämä ryhmät ovat valmistelleet Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakassopimuksen. Kuntaliiton hallitus 1.12.2022 ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus 9.12.2022 ovat osaltaan hyväksyneet osakassopimuksen.

 

Mikäli Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ja kaikki muutkin kutsutut liittyisivät yhtiön osakkaiksi, olisivat asukaslukuun perustuvat ensimmäisen täyden toimintavuoden kustannukset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen osalta arviolta 205 000 euroa (sisältää 80 000 euroa HUS:n osuutta).

 

Yhtiön hallitus päätti 2.12.2022 ehdollisesta maksullisesta suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin:

 

Osakeannissa annettavat uudet osakkeet annetaan merkittäväksi hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle siten, että kullakin organisaatiolla on oikeus merkitä tasan 10 osaketta.

 

Osakkeiden merkintäaika on 7.12.2022-31.3.2023. Merkintähinta per osake on 2000 euroa, josta 1000 euroa kirjataan osakepääomaan ja 1000 euroa kirjataan osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n mukaiseen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

 

Osakeanti on ehdollinen niin kauan kunnes Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus päättää erikseen merkintöjen hyväksymisestä.

 

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus tulee hyväksymään osakkeiden merkinnän ja maksun vain mikäli vähintään 200 osaketta on tullut yhteensä merkityksi osakeannin merkintäaikana ja tehdyt osakemerkinnät kattavat vähintään 80 prosenttia Manner-Suomen asukaslukupohjasta.

 

Hyvil Oy:ltä 8.3.2023 saadun tiedon mukaan yhtiön osakkeiden merkintäpäätöksen ovat tehneet 18 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä.

Hallintosäännön 41 § mukaan aluehallitus päättää yhtiöiden ja muiden yhteisöjen sekä säätiöiden perustamisesta, osakkeiden ja osuuksien ostamisesta ja myymisestä, mikäli osakkeiden ja osuuksien arvo on enintään 10 miljoonaa euroa. Em. säännöksen nojalla aluehallitus päättää Hyvil Oy:n osakkuuteen liittyvän osakassopimuksen hyväksymisestä ja osakkeiden merkitsemisestä.

Liitteet

1

Hyvinvointialueyhtiö Oy osakassopimus

2

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy osakeantiehdot ja palvelusopimus

3

Palvelusopimus Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria