Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 39506/01.01.01/2022

 

 

 

Aluehallitus 20.03.2023 § 39

 

§ 39

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle aluevalituksesta koskien aluehallituksen päätöstä 12.12.2022 § 203 toimitilajohtajan viran täyttämistä koskevasta oikaisuvaatimuksesta

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Syrjänen Markus

Sarekoski Kimmo
Uski Lauri
Anja Lahermaa

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

 

Aluehallitus päättää antaa Helsingin hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon koskien aluevalitusta aluehallituksen päätöksestä 12.12.2022 § 203.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Hyvinvointialuejohtaja valitsi päätöksellään 21.11.2022 § 74 toimitilajohtajan vakinaiseen virkaan. Päätöksestä tehtiin 30.11.2022 oikaisuvaatimus aluehallitukselle. Aluehallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen yksimielisesti päätöksellään 12.12.2022 § 203. Päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

 

Valituksessa on vaadittu toimitilajohtajan viran vakinaisesta täyttämisestä tehtyä päätöstä kumottavaksi kokonaisuudessaan lainvastaisena ja ettei päätöstä tule laittaa miltään osin täytäntöön. Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt hyvinvointialueelta lausuntoa valituksen johdosta. Määräpäivä lausunnon antamiselle oli 17.3.2023. Lausunnon antamiselle on pyydetty ja saatu lisäaikaa 31.3.2023 asti.

 

Ehdotus Helsingin hallinto-oikeudelle annettavaksi lausunnoksi on liitteenä. Lausunnon mukaan valitus tulee hylätä. Hyvinvointialuejohtajan päätös 21.11.2022 § 74 ei ollut lainvastainen.

 

Päätöksen liitteet sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista hyvinvointialueen internet-sivuilla.

 

Aluehallituksen tehtävänä hyvinvointialueista annetun lain 43 § 3 kohdan mukaan valvoa hyvinvointialueen etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa hyvinvointialuetta ja käyttää sen puhevaltaa.

 

 

Liitteet

1

Lausunto koskien aluevalitusta aluehallituksen 12.12.2022 päätöksestä § 203

2

Asianosaisen aluevalitus hallinto-oikeudelle koskien hyvinvointialuejohtajan päätöstä § 74

 

Oheismateriaali

-

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö

-

Helsingin hallinto-oikeuden viesti määräajan pidentämisestä

-

Hakuilmoitus, Toimitilajohtaja

-

Toimitilajohtaja hakijayhteenveto (Salassa pidettävä JulkL (621/199) § 24.1 kohta 29)

-

Toimitilajohtaja ansiovertailujen yhteenveto (Salassa pidettävä JulkL (621/199) § 24.1 kohta 29)

-

Hyvinvointialuejohtajan päätös 21.11.2022 § 74

-

Asianosaisen oikaisuvaatimus koskien hyvinvointialuejohtajan päätöstä 21.11.2022 § 74 toimitilajohtajan viran vakinaisesta täyttämisestä

-

Ote pöytäkirjasta aluehallitus 12.12.2022 §203

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria