Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 30


§ 30

Aluehallituksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

Päätösehdotus  

Aluehallitus päättää

 

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen ja

 

2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Käsittely

 

 

Päätös 

Aluehallitus päätti yksimielisesti

1. muuttaa esityslistan asioiden käsittelyjärjestystä siten, että asiat "Eteva kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen käsittely (AV)" ja "Kårkulla kuntayhtymä vuoden 2022 tilinpäätöksen käsittely (AV)" käsitellään klo 13.00 alkaen;

2. hyväksyä muutoin kokouksen työjärjestyksen ja

3. valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Arja Juvonen ja Markus Myllyniemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selostus 

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 78 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

 

Läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen kokouksissa 

 

Hallintosäännön 76 § mukaan aluehallituksen jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen kokouksissa on:

 

- aluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat,

- hyvinvointialuejohtaja, palvelualuejohtajat,

- hyvinvointialuejohtajan ja palvelualuejohtajien kokoukseen erikseen määräämät viranhaltijat tai aluehallituksen tai esittelijän erikseen kutsumat asiantuntijat,

- kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja ja

- nuorisovaltuuston edustaja

 

Kokouksessa voi lisäksi olla läsnä erillinen sihteeri. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta määrätään asianomaisen toimielimen yhteydessä.

 

Muiden vaikuttamistoimielinten kuin nuorisovaltuuston edustajalla on toimielimessä läsnäolo- ja puheoikeus yksittäisessä kokousasiassa toimielimen puheenjohtajan tai sen esittelijän harkinnan mukaan.

 

Salassa pidettäviä asioita käsiteltäessä kokouksessa voivat olla jäsenten, esittelijän ja sihteerin lisäksi läsnä vain aluehallituksen edustaja, hyvinvointialuejohtaja, palvelualuejohtaja sekä esittelijän tarvittaessa kutsuma asiantuntija.