Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 31


§ 31

Aluehallituksen alaisten viranhaltijoiden päätösten ja lautakuntien päätösten laillisuusvalvonta

 

Päätösehdotus 

Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn

 

  Aluehallitus päättää, että se ei ota käsiteltäväkseen aluehallituksen                             alaisten viranhaltijoiden ja lautakuntien tekemiä seuraavia päätöksiä:

 

 Hyvinvointialuejohtaja

 

Konserniohjausasiat

 

10.3.2023 § 38 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajan nimeäminen Oy Apotti Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

 

Yleiset asiat

 

10.3.2023 § 39 Lausunto opetushallitukselle sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

 

13.3.2023 § 40 Lausunto valtioneuvoston asetuksesta hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän toiminnan vakiinnuttamisen ja kehittämisen valtionavustuksesta vuosina 2023 ja 2024 (VN/3570/2023)

 

Palvelualuejohtaja, yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut

 

Henkilöstöasiat

 

13.3.2023 § 5 Palveluyksikköpäällikkö, Mielenterveys- ja päihdepalvelut (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti mtp-palvelut), viran vakinainen täyttäminen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut, Mielenterveys ja päihdepalvelut, Lohjan, Karkkilan, Vihdin, Kirkkonummen, Raaseporin, Hangon, Inkoon ja Siuntion mielenterveys- ja päihdepalvelut, työavain LUVN-05-137-23.

 

Aluehallituksen alaisten lautakuntien pöytäkirjat

 

Palvelut ja resurssit -lautakunta 28.02.2023

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 02.03.2023

Valmius- ja turvallisuuslautakunta 07.03.2023

 

 

 

Käsittely

 

 

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

Selostus 

Hyvinvointialuelain 97 § mukaan aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen viranhaltija voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty aluehallituksen alaisen viranomaisen tai aluehallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 
 

Aluehallituksen päätöksen 31.5.2022 § 56 mukaan, sille ilmoitetaan otto-oikeuden käyttämistä varten lautakuntien, hyvinvointialuejohtajan, palvelualuejohtajien, konsernipalvelujen johtajan ja palvelutuotannon johtajan päätökset. Aluehallituksen alaisia lautakuntia ovat palvelut ja resurssit -lautakunta, tulevaisuus- ja kehittämislautakunta sekä valmius- ja turvallisuuslautakunta. 
 

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa hyvinvointialuelain 139 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 

 

Hyvinvointialuelain 97 § mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 

 

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus- tai valvontamenettelyä koskevia asioita; 

2. yksilöön kohdistuvia terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; 

3. 54 §:ssä tarkoitetulle hyvinvointialueiden yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset hyvinvointialueet niin sopivat. 

 

Aluehallituksen alaisten lautakuntien pöytäkirjat ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa https://luhva-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers&id=   

 

Aluehallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa https://www.luvn.fi/fi/viranhaltijapaatokset.