Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 8


127/00.00.01/2022

 

 

 

Aluevaltuusto 14.02.2023 § 8

 

§ 8

Eron myöntäminen luottamustoimesta (Haukkovaara)

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Hirvilammi Markus

 

 

Päätösehdotus  

 

Aluevaltuusto päättää myöntää eron Lotta Haukkovaaralle varavaltuutetun tehtävästä vaalikelpoisuuden menetyksen johdosta sekä todeta luottamustoimen päättyneeksi.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria

 

Aluehallitus 30.01.2023 § 16

 

§ 16

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

 

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää myöntää eron Lotta Haukkovaaralle varavaltuutetun tehtävästä vaalikelpoisuuden menetyksen johdosta sekä todeta luottamustoimen päättyneeksi.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Lotta Haukkovaara (vkk.) on pyytänyt 18.1.2023 päivätyllä kirjeellään eroa luottamustehtävistä hyvinvointialueen kunnasta poismuuton vuoksi. Haukkovaara on varavaltuutettu. Hyvinvointialuelain 76 § mukaan vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen on henkilö, joka on kyseisen hyvinvointialueen asukas.

 

Hyvinvointialuelain 83 ja 84 § mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee aluevaltuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

 

Vaalilain 143 m § mukaan aluevaalilautakunta määrää aluevaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä uuden varavaltuutetun eronneen tilalle hyvinvointialuelain 25 § mukaisesti.

 

 

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria