Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 7


135/00.00.01/2022

 

 

 

Aluevaltuusto 14.02.2023 § 7

 

§ 7

Eron myöntäminen luottamustoimesta (Törnqvist-Björklund)

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Hirvilammi Markus

 

 

Päätösehdotus  

 

Aluevaltuusto päättää

1. myöntää eron Marika Törnqvist-Björklundille aluehallituksen yksilöasioiden jaoston jäsenen tehtävästä sekä todeta luottamustoimen päättyneeksi ja

2. valita uuden jäsenen aluehallituksen yksilöasioiden jaostoon.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti

1. myöntää eron Marika Törnqvist-Björklundille aluehallituksen yksilöasioiden jaoston jäsenen tehtävästä sekä todeta luottamustoimen päättyneeksi ja

2. valita uudeksi jäseneksi aluehallituksen yksilöasioiden jaostoon Heidi Seppälän.

 

 

 

 

 

 

 

Selostus 

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria

 

Aluehallitus 30.01.2023 § 15

 

§ 15

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

 

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. myöntää eron Marika Törnqvist-Björklundille aluehallituksen yksilöasioiden jaoston jäsenen tehtävästä sekä todeta luottamustoimen päättyneeksi ja

2. valita uuden jäsenen aluehallituksen yksilöasioiden jaostoon.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Marika Törnqvist-Björklund (r.) on pyytänyt 19.12.2022 päivätyllä kirjeellään eroa aluehallituksen yksilöasioiden jaoston jäsenen tehtävästään henkilökohtaisiin syihin vedoten. Törnqvist-Björklund on aluehallituksen yksilöasioiden jaoston jäsen, varavaltuutettu sekä vammaisneuvoston jäsen.

 

Hyvinvointialuelain 75 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron yksilöasioiden jaoston jäsenille.

 

Vaalikelpoisuus aluehallituksen yksilöasioiden jaostoon

 

Yksilöasioiden jaostoon valittavien vaalikelpoisuuden osalta sovelletaan hyvinvointialuelain 79 §:ää, jonka mukaan valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

 

1. asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;

 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa tai

 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

 

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria