Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 6


132/00.00.01/2022

 

 

 

Aluevaltuusto 14.02.2023 § 6

 

§ 6

Eron myöntäminen luottamustoimesta (Ampuja)

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Hirvilammi Markus

 

 

Päätösehdotus  

 

Aluevaltuusto päättää

1. myöntää eron Ari Ampujalle palvelut ja resurssit -lautakunnan jäsenen tehtävästä sekä todeta luottamustoimen päättyneeksi ja

2. valita uuden jäsenen palvelut ja resurssit -lautakuntaan.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti

1. myöntää eron Ari Ampujalle palvelut ja resurssit -lautakunnan jäsenen tehtävästä sekä todeta luottamustoimen päättyneeksi ja

2. valita uudeksi jäseneksi palvelut ja resurssit -lautakuntaan Arttu Lankisen.

 

 

 

 

 

Selostus 

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria

 

Aluehallitus 30.01.2023 § 14

 

§ 14

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

 

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. myöntää eron Ari Ampujalle palvelut ja resurssit -lautakunnan jäsenen tehtävästä sekä todeta luottamustoimen päättyneeksi ja

2. valita uuden jäsenen palvelut ja resurssit -lautakuntaan.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Ari Ampuja (ps.) on pyytänyt 16.1.2023 saapuneella sähköpostilla eroa palvelut ja resurssit -lautakunnan jäsenen tehtävästä. Syynä eronpyyntöön on luottamustehtävien vaihtaminen perussuomalaisten valtuustoryhmän sisällä esteellisyyssäännöksistä johtuen.


Hyvinvointialuelain 75 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron palvelut ja resurssit -lautakunnan jäsenille.

 

Vaalikelpoisuus palvelut ja resurssit -lautakuntaan

 
Hyvinvointialuelain 79 § mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

 

1. asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;

 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Tasa-arvolain 4 a § 1 momentin mukaan hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

 

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria