Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palvelut ja resurssit -lautakunta
Pöytäkirja 28.02.2023/Pykälä 6


821/06.00.01/2023

 

 

 

Palvelut ja resurssit -lautakunta 28.02.2023 § 6

 

§ 6

Erikoissairaanhoidon ohjauksen tilannekatsaus ja ohjausrakenne

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Koskela Jaana

 

 

Päätösehdotus Palvelutuotannon johtaja Pälve Matias

 

Palvelut ja resurssit -lautakunta päättää merkitä tiedoksi erikoissairaanhoidon ohjauksen tilannekatsauksen.

 

Käsittely Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo 19:14 - 19:33.

Talousjohtaja Rajahalme poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19:14.

 

 

Päätös

Palvelut ja resurssit -lautakunta päätti merkitä tiedoksi erikoissairaanhoidon ohjauksen tilannekatsauksen.

 

 

Selostus 

Palvelut ja resurssit -lautakunnan tehtävänä on hallintosäännön 56 § mukaisesti seurata ja arvioida erikoissairaanhoidon toimintaa.  

 

Sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluiden uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä on siirtynyt kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi osana ns. Uudenmaan erillisratkaisua HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan. HUSiin on valtakunnallisesti keskitetty Suomen vaativin erikoissairaanhoito. HUS-yhtymä perustettiin 28.4.2022 ja jatkaa HUS-kuntayhtymän toimintaa uusien omistajien alaisuudessa 1.1.2023 alkaen. Uudenmaan hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS ovat lisäksi neuvotelleet järjestämissopimuksesta. Sen mukaan HUS tuottaa jatkossakin lähes kaikki erikoissairaanhoidon palvelut Uudellamaalla. Järjestämissopimus tulee päätöksentekoon kevään 2023 aikana.

 

Erikoissairaanhoidon kustannukset

 

Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin on vuonna 2023 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella budjetoitu HUS-yhtymän laskutusennusteen mukaisesti n. 589 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 28 % kaikista hyvinvointialueen toimintakuluista. Erikoissairaanhoito muodostaa kustannuksiltaan yksittäistä palvelualuetta suuremman palvelukokonaisuuden Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, mikä lisää omistajaohjauksen merkitystä hyvinvointialueen kustannuskasvun hillitsemisessä.

 

Länsi-Uudenmaan kuntien HUS-laskutus oli vuonna 2022 yhteensä n. 591 miljoonaa euroa, mikä oli 11 % enemmän kuin vuonna 2021, johtuen HUS-kuntayhtymän kerryttämän alijäämän laskuttamisesta jäsenkunnilta. Vuoden 2023 laskutukseen on varattu 0,4?% vähemmän kuin mitä vuoden 2022 kokonaiskustannukset olivat. Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin tulee varmistaa omistajaohjauksellaan, että HUS-yhtymä toteuttaa talousarviossa asetettuja sopeuttamistoimia. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on HUS-yhtymän toiseksi suurin maksaja Helsingin kaupungin jälkeen 28?%:n osuudella.

 

Erikoissairaanhoidon ohjaus

 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on palvelutuotannon ohjauksessa omana kokonaisuutena erikoissairaanhoidon ohjaus (ESH-ohjaus). Hyvinvointialueella luodaan vahvaa jäsenten omistajaohjausta suhteessa HUS-yhtymään yhtymäkokouksen toimiohjeiden kautta sekä tuetaan yhtymähallituksen jäseniä neuvotteluissa. Hyvinvointialueella erikoissairaanhoidon ohjauksen tavoitteena on tarkastella taloutta ja palvelutoimintaa yhdessä, jolla mahdollistetaan kustannustehokasta palvelujen kehittämistä. ESH-ohjauksessa hyödynnetään laajaa tiedolla johtamista, joka edesauttaa perustason vahvistamista. ESH-ohjauksessa varmistetaan erikoissairaanhoidon sopimuskokonaisuuden hallittavuus ja hyödyntäminen ohjauksen tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Tarkempi tilannekatsaus erikoissairaanhoidosta ja sen ohjausrakenteesta annetaan kokouksessa. 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

ESH-ohjauksen esittely palvelu- ja resurssilautakuntaan 28.2.2023

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria