Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palvelut ja resurssit -lautakunta
Pöytäkirja 28.02.2023/Pykälä 7


819/01.00.00/2023

 

 

 

Palvelut ja resurssit -lautakunta 28.02.2023 § 7

 

§ 7

HR-palveluiden ajankohtaiset asiat

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Sarekoski Kimmo

 

 

Päätösehdotus Palvelutuotannon johtaja Pälve Matias

 

Palvelut ja resurssit -lautakunta päättää merkitä HR-palveluiden ajankohtaiset asiat tiedoksi.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Palvelut ja resurssit -lautakunta päätti merkitä HR-palveluiden ajankohtaiset asiat tiedoksi.

 

 

Selostus 

Hallintosäännön 56 § kohtien 7 ja 8 mukaan palvelut ja resurssit -lautakunnan tehtävänä on seurata, arvioida ja edistää henkilöstön saatavuutta sekä ohjata henkilöstöpolitiikan strategisten linjausten valmistelua.

 

Aluevaltuusto on lokakuussa 2022 hyväksynyt hyvinvointialueen strategian, jossa on mukana henkilöstöön liittyviä strategisia linjauksia, päämääriä ja tavoitteita; "teemme yhdessä hyvinvoivan ja halutun työyhteisön".  Tämän pohjalta on tarkoitus valmistella henkilöstöstrategisia ja henkilöstöpoliittisia linjauksia yhdessä palvelustrategian valmistelun kanssa. Kokouksessa esitellään luonnostelua suuntaviivoiksi.

 

Henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun periaate sekä virka- ja työehtosopimukset edellyttävät, että hyvinvointialue toteuttaa palkka-, työaika- ja tehtäväharmonisointia. Liikkeenluovutuksella siirtyneellä henkilöstöllä on suurta vaihtelua mm. siinä, mitä nimikkeitä on käytetty, millaisia tehtävänkuvia on samassa nimikkeessä ja millaisia tehtäväkohtaisia palkkoja on eri organisaatioissa maksettu. Harmonisoinnin toteuttaminen edellyttää koko henkilöstön tietojen, nimikkeiden, palkkojen ja tehtävänkuvien läpikäyntiä. Virka- ja työehtosopimusten määräyksissä ja ohjeissa harmonisoinnin on edellytetty tapahtuvan kesäkuuhun 2025 mennessä, mihin saakka on myös kyseisissä sopimuksissa osoitettu palkantarkistuseriä nimenomaan harmonisointia varten. Kokouksessa esitellään alustavaa suunnitelmaa.

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria