Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta
Pöytäkirja 02.03.2023/Pykälä 7


842/00.01.02/2023

 

 

 

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 02.03.2023 § 7

 

§ 7

Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tilannekatsaus

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Österman Pilvi

Ahonen Sanna

 

Päätösehdotus Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

 

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi annetun tilannekatsauksen ja

2. antaa ohjausta alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelun tueksi.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Hyvinvointialueilla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin (sote-järjestämislaki 7 §). Kunnilla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin se kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin (sote-järjestämislaki 6 §).

 

Hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviin kuuluu asukkaiden elinolojen, hyvinvoinnin ja terveyden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seuraaminen alueittain ja väestöryhmittäin sekä hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä raportoiminen aluevaltuustolle vuosittain. Lisäksi hyvinvointialueella on valmisteltava aluevaltuustolle valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma yhteistyössä alueen kuntien ja Hus-yhtymän kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tulee tehdä yhteistyötä alueen kuntien ja Hus-yhtymän sekä alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi vähintään kerran vuodessa on neuvoteltava yhdessä alueen kuntien sekä muiden toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.

 

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan tehtäviin kuuluu seurata ja arvioida hyvinvointialueen toiminnan yhteen sovittamista kuntien ja kolmannen sektorin toimintaan edistäen hyvinvointia ja terveyttä, ohjata hyvinvointialueen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelua valtuustokausittain sekä seurata ja arvioida osaltaan hyvinvointisuunnitelman toteutumista. Lisäksi tehtäviin kuuluu ohjata aluehallitukselle laadittavaa ehdotusta neuvotteluihin hyvinvointialueen ja kuntien välisen yhteistyön yhteistyörakenteista, toimintamalleista ja tiedonkulusta sekä seurata ja edesauttaa sovitun yhteistyön toteutumista.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) suunnitelmalliseksi toteuttamiseksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella sekä yhteistyön mahdollistamiseksi eri toimijoiden kanssa, on valmisteltu sekä organisaation sisäisiä hyte-rakenteita, että yhteistyörakenteita eri toimijoiden, kuten kuntien, järjestöjen ja HUS:in kanssa. Hyvinvointialue on perustanut LU-hyte-verkoston, johon kuuluu kaikista alueen kunnista jäsenet sekä myös järjestöedustus. HUS:in kanssa tehtävä yhteistyö alueellisen hyvinvointikertomuksen osalta on rakentumassa. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategian mukaan alueellinen hyvinvointikertomus toteutetaan vuoden 2023 aikana yhteistyössä kuntien kanssa. LU-hyte-verkosto mahdollistaa yhteistyön alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelussa.

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria