Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta
Pöytäkirja 02.03.2023/Pykälä 6


242/02.05.02/2022

 

 

 

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 02.03.2023 § 6

 

§ 6

Vuoden 2024 järjestöavustusten valmistelun tilannekatsaus

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Österman Pilvi

 

 

Päätösehdotus Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

 

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi annetun tilannekatsauksen ja

2. että järjestöavustusten kriteereistä, hakumenettelystä ja hakuajasta päätetään lautakunnan elokuun kokouksessa.

 

 

Käsittely 

 

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus Järjestämislain 7§ mukaan hyvinvointialueen tulee tehdä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä muun muassa yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Lisäksi sen on edistettävä järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Hallintosäännön 59 § mukaisesti tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan tehtävänä on järjestöyhteistyöhön liittyen seurata ja arvioida hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, kestävää kehitystä?hyvinvointialueella, yhteistyötä kuntien kanssa sekä alueen demografista kehitystä.?Lautakunnan tehtävänä on myös seurata ja arvioida hyvinvointialueen toiminnan yhteen sovittamista?kuntien ja kolmannen sektorin toimintaan edistäen hyvinvointia ja terveyttä, sekä?hyväksyä avustusten myöntämisen periaatteet sekä vastata avustusten?myöntämisestä määrärahojen puitteissa.

Järjestöyhteistyön suunnitelmassa järjestöavustusten tarkoituksena on tukea ja kehittää järjestöjen toimintaedellytyksiä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, siten, että alueen väestön hyvinvointi kehittyy myönteiseen suuntaan. Yhdyspintaorganisaatio vastaa vuoden 2024 järjestöavustusten myöntämisen periaatteiden - ja kriteereiden valmistelusta tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan päätettäväksi. Järjestöavustuksiin vuonna 2024 varattava määräraha vahvistetaan hyvinvointialueen talousarviossa osana talousarvion hyväksymisprosessia.

Järjestöjen edustajia ja kuntaverkoston edustajia on suunniteltu osallistuvaksi valmistelutyöhön. Järjestöavustusprosessin valmistelutyö käynnistyi jo hyvinvointialueen valmisteluvaiheessa, jolloin kerättiin tietoa järjestöavustuslajeista, summista ja vuoden 2022 kuntien järjestökriteereistä.

 

Valmistelussa laaditaan hyvinvointialueelle järjestöavustuksen kohdentamiseksi järjestöavustuslajit, suunnitellaan hakemista tukevat palvelut yhdyspintaorganisaatiossa, hakumenettely, järjestöavustusten hakemus sekä sen edellyttämät liitteet, päätöksenteko sekä siihen liittyvä päätöksen valitusoikeus. Järjestölähtöinen toimintatapa olisi, että vuoden 2024 maksatusprosessit voitaisiin käynnistää heti alkuvuodesta 2024.

 

Järjestöavustusten prosessia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria