Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta
Pöytäkirja 02.03.2023/Pykälä 5


8/02.00.00/2022

 

 

 

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 02.03.2023 § 5

 

§ 5

Vuoden 2022 ennakolliset tilinpäätöstiedot

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Rajahalme Ville

 

 

Päätösehdotus Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

 

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää merkitä tiedoksi annetun tilannekatsauksen.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on kokouksessaan 14.1.2022 § 7 vahvistanut hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvion. Järjestämisvastuun siirtoon liittyvien valmistelutehtävien tarkentumisen sekä hyvinvointialueen valmistelurahoitusta koskevien valtion päätösten perusteella väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt tehdä täsmennyksiä talousarvioon kokouksessaan 28.2.2022 § 69. Lisäksi aluevaltuusto on päättänyt hyvinvointialueen tilinpäätösennusteen perusteella talousarvion muuttamisesta kokouksessaan 25.10.2022 § 71.

 

 Hyvinvointialueen tilinpäätös vuodelta 2022 laaditaan hyvinvointialuelain tilinpäätössäännösten mukaisesti. Hyvinvointialuelain 117 §:n mukaan aluehallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätöstilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

 Hyvinvointialueen vuoden 2022 tilinpäätöstiedot valmistuvat lopullisesti kuluvan vuoden maaliskuun alussa. Tämä tilannekatsaus koskee ennakollisia tilinpäätöstietoja, jolloin pienet muutokset lopullisiin tilinpäätöstietoihin ovat mahdollisia. Raportti ennakollisista tilinpäätöstiedoista esitellään kokouksessa.

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria