Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valmius- ja turvallisuuslautakunta
Pöytäkirja 07.03.2023/Pykälä 2


§ 2

Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

Päätösehdotus  

Valmius- ja turvallisuuslautakunta päättää

  

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;

 

2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

 

3. myöntää hallintojohtajalle läsnäolo- ja puheoikeuden valmius- ja turvallisuuslautakunnan kokouksissa valtuustokaudella 2022-2025 ja

 

4. myöntää muut tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet.

 

 

Käsittely

Pelastusjohtaja Ihamäki totesi, että lautakunnan edellisessä kokouksessa päättämistä vakituisista asiantuntijoista ovat läsnä Kimmo Markkanen ja Antti Lallukka. Lisäksi tässä kokouksessa ovat läsnä esittelijän kutsumina asiantuntijoina talousjohtaja Ville Rajahalme, yksikön päällikkö Karoliina Ohrankämmen, laatu- ja turvallisuusjohtaja Sam Vuorinen sekä ikääntyneiden palvelujen johtaja Tuula Suominen.

 

Päätös

Valmius- ja turvallisuuslautakunta päätti yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen,

2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Maria Koroma-Hintikan ja jäsen Vanessa Kurrin,

3. myöntää hallintojohtajalle läsnäolo- ja puheoikeuden tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan kokouksissa valtuustokaudella 2022-2025 ja

4. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen osalta talousjohtaja Ville Rajahalmeelle, yksikön päällikkö Karoliina Ohrankämmenelle, laatu- ja turvallisuusjohtaja Sam Vuoriselle sekä ikääntyneiden palvelujen johtaja Tuula Suomiselle.

 

 

Selostus 

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 78 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 

Läsnäolo- ja puheoikeus valmius- ja turvallisuuslautakunnan kokouksissa

 

Hallintosäännön 76 § mukaan valmius- ja turvallisuuslautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus valmius- ja turvallisuuslautakunnan kokouksissa on seuraavilla henkilöillä:

 

- aluehallituksen puheenjohtaja sekä aluehallituksen nimeämä edustaja tai varaedustaja,

- hyvinvointialuejohtaja,

- palvelualuejohtajat omaan palvelualueeseensa kuuluvien asioiden osalta,

- hyvinvointialuejohtajan kokoukseen erikseen määräämät viranhaltijat tai lautakunnan tai esittelijän erikseen kutsumat asiantuntijat,

- nuorisovaltuuston edustaja.

 

Kokouksessa voi lisäksi olla läsnä erillinen sihteeri.

 

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta määrätään asianomaisen toimielimen yhteydessä.

 

Muiden vaikuttamistoimielinten kuin nuorisovaltuuston edustajalla on toimielimessä läsnäolo- ja puheoikeus yksittäisessä kokousasiassa toimielimen puheenjohtajan tai sen esittelijän harkinnan mukaan.

 

Salassa pidettäviä asioita käsiteltäessä kokouksessa voivat olla jäsenten, esittelijän ja sihteerin lisäksi läsnä vain aluehallituksen edustaja, hyvinvointialuejohtaja, palvelualuejohtaja sekä esittelijän tarvittaessa kutsuma asiantuntija.