Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valmius- ja turvallisuuslautakunta
Pöytäkirja 07.03.2023/Pykälä 3


1/00.00.01/2022

 

 

 

Valmius- ja turvallisuuslautakunta 07.03.2023 § 3

 

§ 3

Valmius- ja turvallisuuslautakunnan vakituisen sihteerin valinta

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Moisala Jarno

 

 

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

 

Valmius- ja turvallisuuslautakunta päättää, että valmius- ja turvallisuuslautakunnan vakituisena sihteerinä toimii hallintopäällikkö (lasten, nuorten ja perheiden palvelut, pelastustoimi), Elina Palojärvi.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Valmius- ja turvallisuuslautakunta päätti, että valmius- ja turvallisuuslautakunnan vakituisena sihteerinä toimii hallintopäällikkö (lasten, nuorten ja perheiden palvelut, pelastustoimi), Elina Palojärvi.

 

 

Selostus 

Valmius- ja turvallisuuslautakunta valitsi 22.11.2022 kokouksessaan § 3 väliaikaiseksi sihteerikseen hallintopäällikkö Elina Palojärven. Lautakunnan tulee valita itselleen vakituinen sihteeri.

 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pysyväisorganisaation toiminnan vakiintumisen myötä sihteeriksi ehdotetaan hallintopäällikköä, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, pelastustoimi, jonka virkaa tällä hetkellä hoitaa Elina Palojärvi.

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria

 

Valmius- ja turvallisuuslautakunta 22.11.2022 § 3

 

§ 3

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

 

 

Päätösehdotus  

 

Valmius- ja turvallisuuslautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi aluevaltuuston 7.3.2022 § 13 ja 27.9.2022 § 63 ja 64 päätökset valmius- ja turvallisuuslautakunnan jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valitsemisesta toimikaudeksi 2022-2025;

2. todeta, että hallintosäännön 63 § mukaisesti valmius- ja turvallisuuslautakunnan esittelijöinä toimivat hyvinvointialuejohtaja ja pelastusjohtaja ja

3. että valmius- ja turvallisuuslautakunnan väliaikaisena sihteerinä toimii Elina Palojärvi.

 

Käsittely 

Jäsen Simon Elo saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.07.

 

1. varapuheenjohtaja Tiina Thure-Toivanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.08.

 

Päätös

Valmius- ja turvallisuuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Hallintosäännön 62 § mukaan valmius- ja turvallisuuslautakunnan strategisena vastuualueena on hyvinvointialueen kokonaisturvallisuus. Lautakunta seuraa ja arvioi hyvinvointialueen riskienhallintaa, pelastustoimea sekä palvelujärjestelmän toimivuutta turvallisuusnäkökulmasta.

 

Lautakunnan tehtävänä on

 

1) ohjata oman vastuualueensa osalta strategiatyötä ja seurata ja arvioida osaltaan strategian toteutumista,

 

2) lausua aluehallitukselle valmiussuunnitelmista ja häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisen etukäteisvalmisteluista,

 

3) seurata, arvioida ja raportoida aluehallitukselle turvallisuus- ja varautumisjärjestelyjen toteuttamisesta,

 

4) ohjata pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelua,

 

5) seurata ja arvioida pelastustoimen palvelujen lainmukaisuutta, vaikuttavuutta, palvelutason toteutumista sekä raportoida asiasta aluehallitukselle vuosittain, 

 

6) lausua aluehallitukselle vuosittaisesta selvityksestä pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta,  

 

7) hyväksyä hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen kuuluvista pelastustoimen tehtävistä ja palveluista laadittu omavalvontaohjelma, 

 

8) lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi ja seurata oman vastuualueensa osalta talousarvion toteutumista,

 

9) lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen investointisuunnitelmaksi,

 

10) tehdä esityksiä aluehallitukselle oman vastuualueensa osalta.

 

Aluevaltuusto on 7.3.2022 § 13 sekä 27.9.2022 § 63 ja § 64 valinnut valmius- ja turvallisuuslautakuntaan toimikaudeksi 2022-2025 seuraavat henkilöt:

 

 

Jäsen / Ledamot 

Henkilökohtainen varajäsen / 
Personlig ersättare 

PJ / Ordf. 

Sammallahti Tere (kok./Saml) 

Meronen Tarja (kok./Saml) 

1. VPJ 
1:a Vice ordf. 

Thure-Toivanen Tiina (kok./Saml) 

Ruoho Veera (kok./Saml) 

2. VPJ 
2:a Vice ordf. 

Kajava Henna (ps./Sannf) 

Lappalainen Katja (ps./Sannf) 

4. 

Pulkkinen Pentti (sd./SDP) 

Aho Jarmo (sd./SDP) 

5. 

Kurri Vanessa (kok./Saml) 

Lindholm Julia (kok./Saml) 

6. 

Parviainen Kristian (sd./SDP) 

Lindström Krister (sd./SDP) 

7. 

Valle Jaana (ps./Sannf) 

Jussila Noora (ps./Sannf) 

8. 

Koroma-Hintikka Maria (kok./Saml) AV 27.9.2022 § 64

Tuomikoski Mirjami (kok./Saml) 

9. 

Laaksonen Merja (r./SFP) 

Sjöberg Lilian (r./SFP) 

10. 

Yltävä Harry (vas./VF) 

Leino Teemu (vas./VF) 

11. 

Inkinen Raimo (vihr./Gröna) 

Kouti Sakari (vihr./Gröna) AV 27.9.2022 § 63

12. 

Elo Simon (kok./Saml) 

Kari Marko (kok./Saml) 

13. 

Hietanen Lauri (sd./SDP) 

Helén Raimo (sd./SDP) 

 

Hallintosäännön 63 § mukaan valmius- ja turvallisuuslautakunnan kokouksissa esittelijöinä toimivat hyvinvointialuejohtaja ja pelastusjohtaja.

 

Toimielin valitsee itselleen sihteerin.

 

Muiden vaikuttamistoimielinten kuin nuorisovaltuuston edustajalla on toimielimessä läsnäolo- ja puheoikeus yksittäisessä kokousasiassa toimielimen puheenjohtajan tai sen esittelijän harkinnan mukaan.

 

Salassa pidettäviä asioita käsiteltäessä kokouksessa voivat olla jäsenten, esittelijän ja sihteerin lisäksi läsnä vain aluehallituksen edustaja, hyvinvointialuejohtaja, palvelualuejohtaja sekä esittelijän tarvittaessa kutsuma asiantuntija.

 

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria