Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valmius- ja turvallisuuslautakunta
Pöytäkirja 07.03.2023/Pykälä 8


316/02.00.00/2022

 

 

 

Valmius- ja turvallisuuslautakunta 07.03.2023 § 8

 

§ 8

Riskienhallinnan tilannekatsaus

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Sam Vuorinen

 

 

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

 

Valmius- ja turvallisuuslautakunta päättää merkitä tiedoksi riskienhallinnan tilannekatsauksen.

 

Käsittely 

 

Yksikön päällikkö Ohrankämmen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 19.14.

 

Päätös

Valmius- ja turvallisuuslautakunta päätti merkitä tiedoksi riskienhallinnan tilannekatsauksen.

 

Selostus 

Sisäinen valvonta on keskeinen osa hyvää hallintoa ja johtamista. Sisäiseen valvontaan voidaan nähdä kuuluvan kolme (3) toistensa kanssa keskinäisriippuvuudessa olevaa kokonaisuutta, riskienhallinta, omavalvonta ja sisäinen tarkastus, jotka muodostavat keskeisen osan hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää.

 

Hyvinvointialuelain § 22 säätää aluevaltuuston tehtävistä. Sen mukaan aluevaltuuston tulee päättää hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Toimivalta on viety hallintosäännön ensimmäiseen pykälään (§ 1) ja aluevaltuusto on kokouksessaan 25.10.2022 hyväksynyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

 

Edelleen hyvinvointialuelain § 41 säätää aluehallitukselle tehtäväksi huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä päivittäistoiminnassa.

 

Toimielimistä valmius- ja turvallisuuslautakunnan strategiseksi vastuualueeksi on hallintosäännön § 62 annettu hyvinvointialueen kokonaisturvallisuus. Kirjauksen mukaan lautakunta seuraa ja arvioi hyvinvointialueen riskienhallintaa, pelastustoimea sekä palvelujärjestelmän toimivuutta turvallisuusnäkökulmasta.

 

Muilta osin sisäisen valvonnan vastuista, toiminnallisesta ohjauksesta ja seurannasta sekä operatiivis-rakenteellisesta toteutuksesta, tehtävistä ja toimivallasta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on säädetty erikseen muualla hyvinvointialueen hallintosäännössä sekä sen tarkentavissa toimintaohjeissa.

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali  

-

Riskienhallinnan seuranta, valmius- ja turvallisuuslautakunta 7.3.2023

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria